Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Úřední deska »

 
 
     
budovy č.p. 143 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 28.4.2015 sejmuto: 14.5.2015 V úterý 22.září 2020 od 18,30 hodin v DPS v Chotyni od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 16.9.2020 sejmuto: 23.9.2020 9.9.2020 v 15:00 h. od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 4.9.2020 sejmuto: 10.9.2020 Nabídka pozemků od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 3.9.2020 sejmuto: 22.9.2020 12.9.2020 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 27.8.2020 sejmuto: 12.9.2020 4.9. - 17.9.2020 od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 21.8.2020 sejmuto: 17.9.2020 . od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 31.7.2020 sejmuto: 1.9.2020 Elektronická dražba nemovitých věcí bude zahájena dne 1.9.2020 v 13:30 hod. od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 23.7.2020 sejmuto: 1.9.2020 V úterý 14. července 2020 od 10:30 hod. v Bílém Kostele nad Nisou v restauraci DIANA od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 8.7.2020 sejmuto: 14.7.2020 V úterý 14. července 2020 od 18,30 hodin v DPS v Chotyni od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 8.7.2020 sejmuto: 14.7.2020 Manželé Tomáš a Michaela Pelantovi požádali o prodej pozemku st.p.č. 135 a p.p.č.265/2 v k.ú. Chotyně od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 29.6.2020 sejmuto: 14.7.2020 Manželé Vladimír a Romana Kholovi požádali o prodej pozemku p.č. 1274 v k.ú. Grabštejn od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 29.6.2020 sejmuto: 14.7.2020 Manželé Petr a Miloslava Dufkovi požádali o prodej pozemku p.č. 303/2 v k.ú. Grabštejn od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 29.6.2020 sejmuto: 14.7.2020 Aleš a Luboš Kolínský požádali o prodej pozemku p.č. 251/16 v k.ú. Grabštejn od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 29.6.2020 sejmuto: 14.7.2020 Manželé Petr a Petra Pospíšilovi požádali o prodej pozemku p.č 775/3 a p.č. 775/4 v k.ú. Chotyně od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 29.6.2020 sejmuto: 14.7.2020 Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území a o konání veřejného projednání. od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 17.6.2020 sejmuto: 30.7.2020 . od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 25.5.2020 sejmuto: 11.6.2020 V úterý 26.5.2020 bude na Obecním úřadě vyvěšena černá vlajka na tichý protest samospráv od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 25.5.2020 sejmuto: 11.6.2020 Lužická Nisa, Chotyně, rekonstrukce koryta, ř.km 5,918 - 5,560 v k.ú. Chotyně číslo jednací: Zn.:OSZP-3066/2020-KAR od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 14.5.2020 sejmuto: 30.5.2020 19.května 2020 od 18:30 hodin v DPS Chotyně od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 13.5.2020 sejmuto: 19.5.2020 19. května 2020 od 10:15 hodin v Rynolticích - nová hasičárna od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 13.5.2020 sejmuto: 19.5.2020 Žádosti se podávají do pondělí 18.května 2020 do 16 hodin na Obecní úřad Chotyně od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 7.5.2020 sejmuto: 18.5.2020 informace pro rodiče od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 6.5.2020 sejmuto: 30.6.2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 5.5.2020 sejmuto: 6.6.2020 . od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 4.5.2020 sejmuto: 19.5.2020 . od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 30.4.2020 sejmuto: 19.5.2020 . od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 28.4.2020 sejmuto: 28.5.2020 1.3.2020 - 16.6.2020 pro občany využívající individuální zdroje ( studny, vrty ) k zásobování domácností pitnou vodou od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 28.4.2020 sejmuto: 16.6.2020 23.4. a 24.4.2020 bude z technických důvodů uzavřen obecní úřad a knihovna od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 20.4.2020 sejmuto: 24.4.2020 . od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 9.4.2020 sejmuto: 14.4.2020 Zápis do Mateřské školy na školní rok 2020/2021 bude probíhat v termínu od 2. – 16. 5. 2020. Přihlášky bude možno podávat elektronicky, tzn. vyplněné přihlášky poslat na emailovou adresu: skolkachotyne@seznam.cz, nebo doručit vložením do poštovní schránky MŠ (plot u vchodu do jídelny MŠ). od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 7.4.2020 sejmuto: 16.5.2020 Opatření obecné povahy- Státní správa lesů od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 6.4.2020 sejmuto: 6.5.2020 Opatření obecné povahy od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 3.4.2020 sejmuto: 19.4.2020 . od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 3.4.2020 sejmuto: 31.5.2020 Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 11.dubna 2020 do 6:00 hod. od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 30.3.2020 sejmuto: 30.5.2020 NETÝKÁ SE PRODEJNY BETA !!! od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 24.3.2020 sejmuto: 30.4.2020 Telefonní linka 1212 - Volající zde v případě potřeby operátoři nasměrují k dalším krokům od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 23.3.2020 sejmuto: 9.4.2020 Platby poplatků za odpad a za psy nepřijímá Obecní úřad Chotyně do odvolání v hotovosti. Můžete zaplatit převodem na účet 2222820329/0800. V hotovosti budou přijímány pouze platby za nájem a služby. od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 23.3.2020 sejmuto: 31.5.2020 Minimalizace rizika přenosu nemoci od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 23.3.2020 sejmuto: 29.4.2020 POŠTA od 13:00 hodin do 16:00 hodin UZENINY BETA  od 06:00 hodin do 16:00 hodin                                 v sobotu od 7 hod. do 10 hod. od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 20.3.2020 sejmuto: 26.4.2020 Platnost od 21.03.2020 do odvolání od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 20.3.2020 sejmuto: 6.4.2020 Chcete zůstat zdraví a nenakazit se ? od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 19.3.2020 sejmuto: 25.4.2020 Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o koordinaci poskytování zdravotních služeb a k provádění opatření o ochraně veřejného zdraví od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 19.3.2020 sejmuto: 25.4.2020 Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 19.3.2020 sejmuto: 25.4.2020 Liberecký kraj pro občany připravil desatero od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 16.3.2020 sejmuto: 24.3.2020 Další krizová opatření budou vydávány postupně v návaznosti na vývoj situace. od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 13.3.2020 sejmuto: 30.3.2020 Příznaky a jak snížit riziko nákazy od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 12.3.2020 sejmuto: 29.3.2020 Dne 10. března 2020 rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví o vydání mimořádného opatření, kterým se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 12.3.2020 sejmuto: 29.3.2020 Vážení cestující, z důvodu dočasného uzavření školských zařízení dochází ve veřejné linkové dopravě k prodloužení platnosti prázdninových jízdních řádů, a to do odvolání (t.č. je termín stanoven do 27. března). od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 12.3.2020 sejmuto: 29.3.2020 Dočasné úplné zrušení úředních hodin Krajského úřadu Libereckého kraje od: OÚ Chotyně - úřední deska
vyvěšeno: 12.3.2020 sejmuto: 29.3.2020


 
         
 
© 2003-2020 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...