Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obec »  Historie »

 
 
     
Zažloutlé listy školní kroniky nám připomínají události posledních padesáti let. 20.1.2005 Zdroj: Chotyňáček 1/2005 V Libereckém dnu dne 18. listopadu 2003 vyšel článek o výbuchu v Körbrově továrně (bývalá Pragovka), ve kterém redaktor vycházel z údajů naší obecní kroniky. Tento článek se dostal až do Německa k pamětníkům, kteří mi poslali svůj pohled na tyto události. 24.11.2004 Zdroj: Chotyňáček 11/2004 Zažloutlé listy školní kroniky nám připomínají události posledních padesáti let. 7.11.2004 Zdroj: Chotyňáček 10/2004 Zažloutlé listy školní kroniky nám připomínají události posledních padesáti let. 23.9.2004 Zdroj: Chotyňáček 9/2004 Obec Chotyně získala od pana O. Brumeisena sbírku 84 starých pohlednic obce. Ze sbírky mám velikou radost a doufám, že se stane základem kulturního dědictví obce Chotyně, které se od tohoto momentu bude rozrůstat. Ke sbírce bude vyhotoven seznam, který bude obsahovat přesný popis každé pohlednice. 12.6.2004 Zdroj: Chotyňáček 6/2004 Zažloutlé listy školní kroniky nám připomínají události staré už 50 let. 30.4.2004 Zdroj: Chotyňáček 6/2004 Zažloutlé listy školní kroniky nám připomínají události staré už 50 let. 30.4.2004 Zdroj: Chotyňáček 4/2004 Letošní školní rok byl zahájen podle zákona ze dne 24. dubna 1953 o školské soustavě a vzdělání učitelů – školský zákon. 6.3.2004 Zdroj: Chotyňáček 2/2004 Slavnostní zahájení školního roku 1952-53 bylo dne 1. září. Školní oslavě byli přítomni rodiče žáků, zástupci MNV, KSČ, SRPŠ a patronátního závodu. Jelikož stoupl celkový počet žáků na 100, byla škola v letošním školním roce organizována jako trojtřídní. 21.1.2004 Zdroj: Chotyňáček 1/2004 Školní rok 1951-52 byl slavnostně zahájen dne 1. září 1951. Žáci se shromáždili ve slavnostně vyzdobené třídě. Oslavy se zúčastnili i rodiče žáků, zástupci MNV, KSČ a patronátního závodu. Žáci našli svoji školu ve vzorném pořádku. Třídy i chodby byly o prázdninách vymalovány, chodby opatřeny olejovým nátěrem. Učitelé v posledním týdnu prázdnin dokončili poslední přípravy k zahájení školního roku a vyzdobili chodby i učebny. 24.10.2003 Zdroj: Chotyňáček 10/2003 V prázdninové přestávce zvážili školští pracovníci práci minulého školního roku a jednali o dalších úkolech na sjezdu pedagogických sborů v prvních dnech července v Praze. 23.9.2003 Zdroj: Chotyňáček 9/2003 Školní rok 1949-50 byl zahájen 1.9. 1949. Žáci se shromáždili ve slavnostně vyzdobené třídě i se svými rodiči. Škola byla o prázdninách nově vymalována, pořízeno nové osvětlení do tříd, elektrické vedení. Děti uvítalo čisté prostředí, chodby a třídy byly vyzdobeny. 5.9.2003 Zdroj: Chotyňáček 8/2003 Školní rok 1947-48 byl zahájen 1. září 1947. Do školy bylo zapsáno 70 žáků. Byli rozděleni do dvou tříd a sice I. tř. - 1. a 2. post. roč. II. tř. - 3., 4. a 5. post. roč. 3.7.2003 Školní rok 1948-49. Dnes jdou dějiny národa v tuto chvíli touto síní, prohlásil dne 21. dubna 1948 při projednávání zákona o základní úpravě jednotného školství v Ústavodárném národním shromáždění ministr školství a osvěty prof. Dr. Zdeněk Nejedlý. 3.7.2003 Zdroj: Chotyňáček 7/2003 Školní rok 1946-47 byl zahájen 1. září v 8 hod.. Žactvo bylo rozděleno do dvou tříd a sice: I. tř. - 1. a 2. post. roč., II. tř. - 3. – 4. a 5. post. roč. Učitelka J. Hrabáková byla přeložena na okres Liberec – město. Na zdejší škole zůstali J. Mikulášek, říd. uč. a H. Mikulášková. Nová učitelská síla nebyla ustanovena. 20.5.2003 1. 3. 1949 byl Liberec napojen na Mezinárodní železniční síť. Na trati Liberec – Zavidov – Štětín začalo jezdit po jednom páru osobních a nákladních vlaků. 10. 3. 1949 byl mezi ČSR a Polskem povolen malý pohraniční styk do vzdálenosti 15 km od hranic. 23.4.2003 Zlá okupace minula a dočkali jsme se znovunabytí naší svobody. V osvobozené republice rozvíjí se čilý život. Brzy bylo přistoupeno k odsunu Němců. Zemědělské usedlosti a místní továrny volaly po českých pracovnících. 23.4.2003 Dne 9.července 1945 ve 12,50 hodin došlo v garážích firmy J.Körbera v Chotyni k výbuchu při kterém zahynulo 15 osob. Osm příslušníků 4.roty 44. pěšího pluku čsl.armády a sedm příslušníků německé národnosti. 5.7.2002 Zdroj: Chotyňský informátor 07/2002 V příloze říjnového HRÁDECKA věnované Hrádku nad Nisou v období druhé světové války se objevila kresba Petra Poldy znázorňující poškozené dělo. Obrázek nakreslený podle fotografie z městské kroniky vzbudil zájem čtenářů, kteří mj. diskutovali o tom, kde byla původní fotografie pořízena. 10.2.2002


 
         
 
© 2003-2021 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...