Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Zájmové organizace »  T. J. Sokol »

 
 
     
dotační program Libereckého kraje 4.1.2021 Zdroj: TJ Sokol Chotyně Do odvolání se ruší cvičení rodičů s dětmi v sokolovně, které se konalo každý čtvrtek od 17 hodin. Důvodem je zamezení šíření nemoci COVID - 19. 12.3.2020 Zdroj: TJ Sokol Chotyně ,,Činnost TJ.Sokola Chotyně je pravidelně podporována z dotačního fondu Libereckého kraje, z programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích“ 20.2.2020 Zdroj: TJ Sokol Chotyně Maškarní bál 2020 20.2.2020 Zdroj: TJ Sokol Chotyně T.J.Sokol Chotyně zve děti a jejich rodiče na dětský maškarní bál. Sokolovna v Chotyni 15.02.2020 od 15:00 hodin. Spousta soutěží, tanec, bohatá tombola. 28.1.2020 Zdroj: TJ Sokol Chotyně V sobotu 15.9.2012 proběhla před chotyňskou sokolovnou akce, která místním připoměla, že je to již 50 let od slavnostního zahájení provozu Sokolovny. 3.4.2013 Zdroj: TJ Sokol Chotyně Členové T. J. Sokol Chotyně připravili na sobotní odpoledne 12. září 2009 u sokolovny sportovní zápolení pro děti všech věkových kategorií. 20.10.2009 Zdroj: Chotyňáček V sobotu 21. února 2009 od 20 hodin se koná tradiční SOKOLSKÝ PLES v sokolovně v Chotyni. Hraje skupina MAX - BAND. Program: Mažoretky "BAMBULAČKY" a módní přehlídka. Bohatá tombola. V neděli 22. února 2009 od 14 hodin uvítá sokolovna v Chotyni děti na MAŠKARNÍM BÁLE. 14.2.2009 Zdroj: Chotyňáček panu Vladimíru Malenovi, předsedovi finančního výboru Libereckého kraje, za zprostředkování dotace 500 000,- Kč. Za tuto částku byl vybudován únikový východ ze sálu sokolovny, devatery dveře a čtyři okna. 16.11.2006 Zdroj: Chotyňáček Tělocvičná jednota Sokol uspořádala 3. září další ročník Dětského sportovního dne. Před sokolovnou se sešlo mnoho dětí a rodičů. 12.9.2005 Zdroj: Chotyňáček Tělocvičná jednota Sokol děkuje svým členům a mnohým občanům Chotyně za pomoc při úklidu po opravách v sokolovně. Dík patří též všem, kteří přispěli do tomboly Sokolského plesu a pomohli při jeho přípravě. 30.3.2004 Zdroj: Chotyňáček V sobotu 30. srpna uspořádala Tělocvičná jednota SOKOL pod patronací obecního úřadu Dětský sportovní den. Po 13 hodině se prostor u sokolovny zaplnil mnoha dětmi – místními i přespolními. Většina z nich se s elánem zapojila do sportovních soutěží. Běhalo se, skákalo, házelo na cíl i do dálky. 23.9.2003 Zdroj: Chotyňáček V pátek 21. března se sešli členové Tělocvičné jednoty SOKOL Chotyně na Valné hromadě, aby zhodnotili svou činnost. Jednota má v současné době tři oddíly s celkovým počtem 70 členů. 23.4.2003 Zdroj: Chotyňáček Tělocvičná jednota SOKOL děkuje všem podnikatelům,příznivcům a všem členům za dary, které poskytli na tombolu Sokolského plesu, který jsme uspořádali letos v únoru. Dík patří také Obecnímu úřadu za příspěvek na Dětský karneval. Čistý výtěžek převádíme do pokladny jednoty. Spolu s další-mi menšími příjmy slouží k úhradě provozu sokolovny a pro činnost oddílů. 7.4.2002 Zdroj: Chotyňáček V neděli 24.3.2002 se v chotyňské Sokolovně konal první florballový turnaj pro příchozí za účasti pěti mužstev z Hrádku a Chotyně. 28.3.2002 Zdroj: Chotyňáček


 
         
 
© 2003-2021 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...