Otevírací doba sběrného dvora
Sběrný dvůr Chotyně 21.3.2020 14:00 - 31.12.2021 16:00
Úřední hodiny na Obecním úřadě
Obecní úřad 23.3.2020 07:00 - 30.6.2020 16:00
Pomoc a kontakty nejen pro seniory
Chotyně 24.3.2020 10:00 - 30.6.2020 01:00
Prodej dekorativního zboží
Chotyně 24.3.2020 10:00 - 30.4.2020 20:00
Zápis dětí do mateřské školy v Chotyni
MŠ Chotyně 12.5.2020 10:00 - 17:00