Otevírací doba sběrného dvora
Sběrný dvůr Chotyně 21.3.2020 14:00 - 30.11.2020 16:00
Mimořádné zpřístupnění veterinárního muzea na hradě Grabštejn
Hrad Grabšten 28.6.2020 10:00 - 31.10.2020 14:00
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
sokolovna v Chotyni 10.9.2020 17:00 - 30.6.2021 18:00
Chotyňské JABLKOBRANÍ
Chotyně 26.9.2020 14:00 - 18:00
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Obec Chotyně 30.9.2020 07:00 - 14:00