Chotyně
 

Chotyně »

 

Obec »

 
 

Kapitoly z historie

Zažloutlé listy školní kroniky nám připomínají události posledních padesáti let. 20.1.2005
V Libereckém dnu dne 18. listopadu 2003 vyšel článek o výbuchu v Körbrově továrně (bývalá Pragovka), ve kterém redaktor vycházel z údajů naší obecní kroniky. Tento článek se dostal až do Německa k pamětníkům, kteří mi poslali svůj pohled na tyto události. 24.11.2004
Zažloutlé listy školní kroniky nám připomínají události posledních padesáti let. 7.11.2004
Zažloutlé listy školní kroniky nám připomínají události posledních padesáti let. 23.9.2004
Obec Chotyně získala od pana O. Brumeisena sbírku 84 starých pohlednic obce. Ze sbírky mám velikou radost a doufám, že se stane základem kulturního dědictví obce Chotyně, které se od tohoto momentu bude rozrůstat. Ke sbírce bude vyhotoven seznam, který bude obsahovat přesný popis každé pohlednice. 12.6.2004
Zažloutlé listy školní kroniky nám připomínají události staré už 50 let. 30.4.2004
Zažloutlé listy školní kroniky nám připomínají události staré už 50 let. 30.4.2004
Letošní školní rok byl zahájen podle zákona ze dne 24. dubna 1953 o školské soustavě a vzdělání učitelů – školský zákon. 6.3.2004
Slavnostní zahájení školního roku 1952-53 bylo dne 1. září. Školní oslavě byli přítomni rodiče žáků, zástupci MNV, KSČ, SRPŠ a patronátního závodu. Jelikož stoupl celkový počet žáků na 100, byla škola v letošním školním roce organizována jako trojtřídní. 21.1.2004
Školní rok 1951-52 byl slavnostně zahájen dne 1. září 1951. Žáci se shromáždili ve slavnostně vyzdobené třídě. Oslavy se zúčastnili i rodiče žáků, zástupci MNV, KSČ a patronátního závodu. Žáci našli svoji školu ve vzorném pořádku. Třídy i chodby byly o prázdninách vymalovány, chodby opatřeny olejovým nátěrem. Učitelé v posledním týdnu prázdnin dokončili poslední přípravy k zahájení školního roku a vyzdobili chodby i učebny. 24.10.2003
mezera

Historické pohlednice

Historické pohlednice ze sbírky pana Jiřího Rosola byly publikovány s jeho laskavým svolením.
Tato pohlednice z konce 19. století představuje idylické údolí Nisy u Chotyně. Na dolním obrázku je lázeňská budova s hostincem "Zur Wartburg", kterou u zdejšího železitého pramene postavil roku 1890 Anton Habenicht. Po 2. světové válce budova zchátrala a nakonec byla zbořena. (67 kB)
Na pohlednici z roku 1904 vidíme areál přádelen bavlny J. B. Limburgera v údolí Nisy, dole je obecná škola z roku 1880 a vpravo nahoře budova tehdejšího obecního a poštovního úřadu. (63 kB)
Pohlednice ze 20. let 20. století zachycuje dolní část obce, rozdělené od roku 1859 vysokým železničním náspem. Vpravo za tratí je bývalá Gruschwitzova slévárna s továrnou na potravinářské stroje, které se také říkalo "Hergetovka", na kopci v pozadí vlevo je hrad Grabštejn. (65 kB)
Pohlednice z doby před 1. světovou válkou zachycuje dolní část Chotyně od severu. Za obcí je bývalá Limburgerova přádelna bavlny a na obzoru vidíme Jítravské sedlo s vrcholkem Vysoké uprostřed. (57 kB)
Litografií Grabštejna připomínám zahájení sezóny na hradech a zámcích 1. dubna (179 kB)

Zahalená minulost

O historii Chotyně nemají jasno ani odborníci. Dohady panují i v otázce původu názvu obce. Ve svých výkladech se historici opírají jak o německé, tak i slovanské prameny. Doložená pravda však je, že v první písemné zprávě z roku 1409 se hovoří o vsi Koetynu. Název Ketten se poprvé objevuje v roce 1713. Teprve po vzniku ČSR jsou uváděny tvary Chotyň (1919) a Chotyně (1923).

Obec měla původně ryze zemědělský ráz. Ve středověku se zde dobývala železná ruda a později také hnědé uhlí (lignit).
Chotyně patřila ke grabštejnskému panství. Toto panství doznává rozvoj až ve druhé polovině 16. století v dobách nového pána na Grabštejně, místokancléře Jiřího Mehla ze Střelic. Ten se pustil do těžby mědi, zinku, stříbra a olova, budoval hamry a obchodní styky, což se jemu vyplatilo, ale poddaný lid na to doplatil. Musel mimo vlastní robotu na polích ještě fárat do rudných jam. A tak se Chotyní mimo všech přírodních katastrof a válek přehnala ještě vlna krvavých rebelií.

Chotyně byla sužována pravidelnými jarními a letními povodněmi. Železniční trať vedoucí po vysokém náspu nad vesnicí byla postavena v roce 1857 – 59. Silnice spojující obec s Hrádkem nad Nisou a Jítravou byla vybudována teprve později.

 
         
 
© 2000-2023 Obec Chotyně
   
             
připravuji vyhledávání...