Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Projekty »

 
 

Přeshraniční spolupráce v ochraně před povodněmi Chotyně - Hainewalde

Program Cíl 3/Ziel 3
na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013
 
prioritní osa 1
Rozvoj společenských rámcových podmínek v dotačním území
 
oblast podpory 3
Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb, ochrany proti katastrofám a požární ochraně
 
oblast podpory 5
Opatření na odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010 a podpora preventivních opatření souvisejících s povodněmi


Zprávy

V sobotu 27. října 2012 proběhl na Kristýně výcvik hasičských jednotek Hrádek nad Nisou, Chotyně a německého Hainewalde v suchých oblecích, které jsou určeny... 27.10.2012
Dne 1.9.2012 byla chotyňským hasičům slavnostně předána v rámci projektu "Přeshraniční spolupráce v ochraně před povodněmi Chotyně - Hainewalde" nová Tatra. 1.9.2012
SDH Chotyně dostane v tomto roce novou cisternovou automobilovou stříkačku. Díky společnému projektu s obcí Hainewalde, který se jmenuje „Přeshraniční spolupráce v ochraně před povodněmi Chotyně – Hainewalde“, získala obec dotaci ve výši 241.833,- Eur, za kterou nakoupí nejen novou stříkačku (216.000,-Eur), ale i nezávislý komunikační systém s vysílačkami a vybavení hasičů pro práci na vodě. Kromě vybavení obou jednotek dobrovolných hasičů Chotyně a Hainewalde jsou plánována také společná cvičení a prezentace hasičské techniky. 16.1.2012
mezera

Fotogalerie

23.6.2012 v rámci projektu "Přeshraniční spolupráce v ochraně před povodněmi Chotyně - Hainewalde"
15. a 16.6.2012 presentace hasičské techniky 1.9.2012
Hainewalde 24.11.2012 ze společných akcí
Untitled 1

Výběrová řízení

ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisůveřejné zakázky "NOVÁ CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA" vypsané v zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Povodeň 2010

Chotyně - povodeň 2010 (33 kB)
Chotyně - povodeň 2010 (12 kB)
Chotyně - povodeň 2010 (12 kB)
Chotyně - povodeň 2010 (8 kB)
Chotyně - povodeň 2010 (11 kB)
Povodeň Chotyně (10 kB)
Povodeň Chotyně (10 kB)

cz    de

Popis projektu

Obec Chotyně postihla nad ránem 7.8.2010 extrémní povodeň přívalového typu – blesková povodeň.
V obci Chotyně začala povodeň dne 7.8.2010 po 3. hodině ranní. Přívalovým deštěm se během ranních hodin zvedla hladina vody v rybníku Zaďák, což vedlo k vytopení středu obce (zatopila domy, silnice a hřiště). 3. povodňový stav byl vyhlášen ve 3:45.
Počet objektů, zasažených bezprostředně povodní: 69 včetně hasičské zbrojnice, obecního úřadu.

Dokumenty

od 1.1.2012 do 30.6.2012
od 1.7.2012 do 30.9.2012
od 1.10.2012 do 31.12.1012
 
   

EU fond pro regionální rozvoj     Cíl 3

 
         
 
© 2000-2023 Obec Chotyně
   
             
připravuji vyhledávání...