Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Zájmové organizace »  Hasiči »

 
 
     

Zpráva o činnosti SDH Chotyně v roce 2008

autor: Za SDH Chotyně Jan Fico, velitel datum zveřejnění: 23.1.2009 zdroj: Chotyňáček

 

Chtěl bych vás seznámit s činností našeho sboru v roce 2008. Naše výjezdová jednotka se zúčastnila osmi výjezdů. Z toho byly tři technické zásahy, tři požáry, jedna dopravní nehoda a jeden planý poplach. Z technických zásahů byl největší při likvidaci škod po orkánu Ema, při kterých jsme zasahovali nejen na území naší obce, ale také v Dolní Suché a Bílém Kostele.

 

Další událost byla likvidace uniklé látky na silnici z Dolního Sedla až do Rynoltic. Na tomto zásahu se účastnily všechny jednotky okrsku Hrádek nad Nisou. Poslední technická událost byl pád stromu přes vozovku za můstkem na hřbitov ve směru z Chotyně na Grabštejn. Při pádu strom poškodil elektrické vedení, proto se zásahu účastnili i pracovníci firmy ČEZ.

Dvakrát jsme vyjeli k nahlášenému požáru na území města Hrádek, kde jsme byli jako záloha na místě. Po třetí jsme již sami zasahovali při požáru porostu u silnice na Grabštejně.

Byli jsme také povoláni k likvidaci následků dopravní nehody do Donína do zatáček za statkem.

V tomto roce jsme se zúčastnili čtyř společných výcvikových akcí a to: výcviku na vodě na řece Nise, zásahu na požár motorového vozidla, a to s technikou našich hrádeckých kolegů, dále jsme spolu dvakrát byli na polygonu pro výcvik nosičů dýchací techniky. Na podzim byl výcvikový rok zakončen námětovým cvičením za účasti jednotek okrsku, kolegů ze Žitavy, HZS Liberec. Dále se přes zimu zúčastňujeme teoretické přípravy v Hrádku nad Nisou. Za všechny tyto společné akce bych rád poděkoval JSDH Hrádek nad Nisou v čele s jejím velitelem p. Jaromírem Mottlem.

V lednu jsme pořádali již tradiční Hasičský bál. Dle odezvy návštěvníků se bál vydařil. K dobré náladě hostů přispěla hudební skupina Mike Music. Líbila se i bohatá tombola.

Další naší společenskou akcí byl zářijový Den otevřených dveří v naší zbrojnici. Máme radost z hojné účasti malých i velkých návštěvníků, pro které jsme připravili zajímavý program ze soutěží, ukázek naší i vojenské činnosti libereckých chemiků. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se sponzorsky nebo organizačně podíleli na konání těchto akcí.

Byli jsme požádáni o účast a to: na pomoci při zabezpečení tratě Rally Lužické hory, jako traťoví komisaři na rychlostní zkoušce v Hrádku. Dále nás Svaz žen Chotyně požádal o ukázku naší činnosti při každoroční akci Vítání Víly Nisy.

Soutěže jsme v tomto roce absolvovali dvě a to: v červnu Okrskovou soutěž v Oldřichově v Hájích, kde družstvo mužů obsadilo čtvrté místo a soutěže O Pohár Dolního Sedla, kde smíšené družstvo obsadilo druhé místo ve své kategorii a muži skončili těsně pod stupni vítězů čtvrtí.

Od jara do podzimu se scházíme každý pátek, tu s větší, tu s menší účastí v hasičárně. Letos jsme se spíše než výcviku věnovali pravidelnému kříšení naší výjezdové techniky, proto máme radost, že nám byla pořízena vedením obce novější cisterna, která je ve výrazně lepším stavu, než byla její více než čtyřicetiletá předchůdkyně. Dále na druhém vozidle byla provedena rozsáhlá oprava fa. MT Oil. Pro zlepšení podmínek v garážích zbrojnice byla provedena montáž nových roletových vrat a kompletní rekonstrukce elektroinstalace v garážích.

Na závěr bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu v čele s pí starostkou Janou Mlejneckou za veškerou podporu, kterou věnuje našemu sboru. Také chci poděkovat celému Sboru dobrovolných hasičů obce Chotyně za dobře vykonanou práci v tomto roce.

 

 
         
 
© 2003-2020 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...