Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Zájmové organizace »  Hasiči »

 
 
     

Zpráva o činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Chotyně za rok 2010 (z výroční schůze SDH)

autor: Jan Fico, velitel SDH datum zveřejnění: 24.1.2011 zdroj: Chotyňáček

 

V roce 2010 jsme se zúčastnili celkem osmnácti zásahů, z toho byly čtyři požáry, jedna dopravní nehoda, pětkrát technická pomoc, pětkrát únik nebezpečných látek a třikrát živelná pohroma.

 

Dvakrát se naše jednotka zúčastnila výcviku v polygonu, na jaře v Žitavě a na podzim v Jablonci nad Nisou. V červnu jsme pod vedením kolegů z Hrádku nad Nisou prodělali výcvik s nornými stěnami. Na konci listopadu jsme prošli školením o práci na vodě.

V průběhu roku jsme se pravidelně scházeli k údržbě materiálu, techniky a dalším činnostem, o které jsme byli požádáni. V zimě se pravidelně účastníme teoretické přípravy v Hrádku nad Nisou.

A nyní k některým zásahům tohoto roku:

Nejvíce nás letos zaměstnala příroda svými rozmary. První přišel na konci května, kdy se po vydatných deštích a kroupách rozvodnil potok z rybníku Zaďák (nejen Zaďák, ornice šla ze všech polí v tom směru). Zatopen, spíše zabahněn, byl střed obce. Na úklid se sešla hojná účast, všichni přidali ruku k dílu. Byla to jen malá předehra k tomu, co mělo přijít.

7. srpna 2010 nad ránem ve 3.30 hod. se začala odehrávat největší přírodní katastrofa v historii Chotyně, kdy po vydatných deštích stoupaly všechny toky na území obce. Opět nás jako první zaplavil potok od Zaďáku. Po šesté hodině byl vyhlášen 3. SPA na řece Nise. V ranních hodinách se rozvodnil i Grabštejnský potok. Všichni ohrožení byli informováni o vývoji situace a předpovědi vývoje události. Na záchranných pracích se podíleli nejen členové našeho sboru, ale i firmy a občané obce.

V odpoledních hodinách jsme přišli o naši cisternu, byla zaplavena při záchranných pracích. Všichni ohrožení byli evakuováni jak naší jednotkou, tak vojáky ze základny Grabštejn. V nočních hodinách všechny toky kulminovaly. Po ranním poklesu jsme pomalu zjišťovali rozsah nastalé zkázy. Od rána 8. 8. 2010 bylo v hasičárně zřízeno centrum humanitární pomoci a začalo se s likvidací povodně. Pomoci s likvidací škod se dostavila jednotka AČR ze základny Tábor.

O zabezpečení našeho zázemí se v hasičárně postaraly naše členky spolu s dalšími dobrovolníky. Za to jim chci velmi velmi poděkovat. Poděkování patří všem, kteří povodněmi prošli a odvedli obrovský kus práce, hlavně však naší paní starostce zato, s jakým nasazením se vrhla do boje s povodní a jejími následky.

Tato povodeň se označuje jako tisíciletá a je obdivuhodné, jak se naše obec rychle vzpamatovala.

V září nás ještě jednou potrápil rybník Zaďák, ale ve srovnání se srpnovými událostmi následky byly minimální.

O povodních jsme přišli o naši cisternu. Cena opravy byla velmi vysoká, tak se hledalo náhradní řešení. Obec Cítov nám jako dar nabídla vozidlo stejného typu na náhradní díly, za což jim patří veliký dík. Z tohoto vozidla byly použity potřebné díly a cisterna se nám vrátila z opravy 8. října.

Naše druhé vozidlo AVIA, které muselo všechny likvidační práce o povodních zvládat samo, volalo po generální opravě. Vedení obce po konzultaci s námi se rozhodlo zakoupit zásahový vůz Volkswagen Transporter z obce Líšťany (byla to obálková metoda a my jsme nad druhým zájemcem vyhráli o 10,- Kč, celkem nás plně a účelně vybavené auto stálo 351 111,- Kč).

Po zakoupení tohoto vozu byla AVIA darována SDH z Nové Vsi, který přišel o veškerou techniku a vybavení.

Na závěr své zprávy chci poděkovat vedení obce v čele s paní starostkou, kolegům z Hrádku nad Nisou za pomoc a spolupráci a vám všem za práci, kterou jste vykonali.

 

 
         
 
© 2003-2020 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...