Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Usnesení z veřejného zasedání

datum zveřejnění: 18.10.2008 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

zastupitelstva obce Chotyně konaného dne 30. září 2008.

 

Obecní zastupitelstvo po projednání:

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 11 zastupitelů.

2. Schvaluje všemi hlasy dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemků týkající se pozemku p.č. 589/1 v k.ú. Chotyně. Zároveň zastupitelé souhlasí s vymýcením náletových dřevin na této parcele.

Jedná se o pozemek, který navazuje na pozemky skládky Gesty Rynoltice a kde před několika lety probíhala těžba štěrkopísků. Pozemek pronajímáme Gestě Rynoltice, aby zde případně dotěžila písek a následně ukládáním zeminy provedla rekultivaci.

3. Schvaluje všemi hlasy prodeje pozemků:
- p.č. 249/1 o velikosti 167 m2 v k.ú. Chotyně za částku 4 175,- Kč
- p.č. 265/6 o velikosti 275 m2 v k.ú. Chotyně za částku 4 125,- Kč
- p.č. 353 o velikosti 36 m2 v k.ú. Chotyně za částku 900,- Kč a p.č. 249/19 o velikosti 113 m2 v k.ú. Chotyně za částku 2 825,- Kč
- p.č. 424/10 o velikosti 1 284 m2 v k.ú. Chotyně za částku 19 260,- Kč
- p.č. 774/4 o velikosti 1 219 m2 v k.ú. Chotyně za částku 182 850,- Kč

4. Schvaluje všemi hlasy hospodaření obce k 31. 8. 2008.

5. Schvaluje všemi hlasy tuto 2. změnu rozpočtu:

příjmy

daň z příjmu právn. osob za obce + 50 400
odvod výtěžku z provozování loterií + 40 000
neinvest. dotace od kraje – hasiči + 30 000
neinvest. dotace od kraje – MŠ + 80 000
invest. dotace od kraje – územní plán + 50 000
invest. dotace od kraje za Vesnici roku + 100 000
dotace na volby + 30 000
činnost místní správy + 30 000
celkem příjmy + 410 400

výdaje

správa v lesním hospodářství - 20 000
vnitřní obchod (Klub I.-III.) + 88 000
pitná voda - 23 000
volby + 30 000
veřejné osvětlení + 110 000
pohřebnictví - 25 000
kom. sl. a územní rozvoj + 200 000
platby daní – daň za obec + 50 400
celkem výdaje + 410 400

6. Neschvaluje žádost spol. D.W.A. a.s. o změnu územního plánu na p.č. 292/2 a 292/5 v k.ú. Grabštejn.

7. Souhlasí s uznáním nákladů na opravy v restauraci OAZA – oprava krbového vytápění objektu a oprava přístupových schodů.

8. Schvaluje příspěvek ve výši 4 000,- Kč na akci mladých hasičů v Albrechticích u Frýdlantu.

 

 
         
 
© 2003-2023 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...