Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotyně

datum zveřejnění: 2.1.2008 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

konaného dne 27. listopadu 2007.

 

Obecní zastupitelstvo po projednání:

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14 zastupitelů.

2. Schválilo 14 hlasy prodeje pozemků z majetku obce:

- p.č. 315/54 o velikosti 510 m2 v k. ú. Chotyně za částku 12 750,- Kč

- p.č. 774/6 o velikosti 1 080 m2 v k.ú. Chotyně za částku 162 000,- Kč

- p.č. 774/7 o velikosti 1 107 m2 v k.ú. Chotyně za částku 166 050,- Kč

- p.č. 774/8 o velikosti 1 155 m2 v k.ú. Chotyně za částku 173 250,- Kč

3. Zastupitelé jednohlasně schválili rozpočtové provizorium na začátek roku 2008 do doby schválení rozpočtu v únoru 2008. V měsíci lednu a únoru budou financovány běžné provozní náklady obecního úřadu a rekonstrukce bytu v č.p. 16 – přízemí.

4. Schválilo 14 hlasy plán práce zastupitelstva na rok 2008.

5. Schválilo 14 hlasy poplatek za likvidaci komunálního odpadu na rok 2008:

350,- Kč na osobu nebo rekreační objekt, děti do 10-ti let osvobozeny.

6. Schválilo 14 hlasy předloženou 3. změnu rozpočtu obce na rok 2007:

Příjmy

- daň z př. práv. osob + 100 000,- Kč

- popl. za uložení odpadu + 400 000,- Kč

- dotace na územní plán (celkem 75 000) + 37 500,- Kč

- dotace na zavedení CZECH POINTU

+ 50 000,- Kč

- správa v lesním hospodářství + 30 000,- Kč

- ostatní správa v ochraně ŽP + 5 000,- Kč

Celkem příjmy + 622 500,- Kč

Výdaje

- internet – příst. bod nádraží + 30 000,- Kč

- silnice – údržba + 50 000,- Kč

- chodníky - 100 000,- Kč

- provoz ČOV + 10 000,- Kč

- ZŠ – audit + 8 000,- Kč

- MŠ – opravy – sauna + 60 000,- Kč

- knihovna + 10 000,- Kč

- nebyt. hospod. + 15 000,- Kč

(lednice, gril a bojler do Dolánek)

- PO – dokoupení ochr. doplňků + 30 000,- Kč

- správa – nákup materiálu + 80 000,- Kč

(50 000 CZECH POINT, 20 000 elektron. verze zákonů, 10 000 osv. stromu)

Celkem výdaje + 193 000,- Kč

7. Schválilo 14 hlasy tyto záměry do územního plánu:

- pozemky po drůbežárně – do výstavby RD

- část pozemků při komunikaci do Pískovny na Grabštejně – do výstavby RD

- cyklotrasa č. 14 – po pravém břehu řeky Nisy

- stezka pro pěší a cyklisty – od Hrádku n. N. na Grabštejn

- DPS – u klubovny hasičů

- stezka pro brusle, kola, kočárky – u řeky ve středu obce – rekreační a sportovní areál

Náš obecní úřad bude vydávat ověřené výpisy

CZECH POINT

Náš obecní úřad patří mezi pár obecních úřa-dů (městské to mají jako povinnost), které budou od ledna 2008 vydávat ověřené výstupy:

- z Katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví

- podle čísla listu vlastnictví

- podle čísla popisného

- podle čísla parcely

- částečné výpisy

- z Obchodního rejstříku

- úplný výpis

- výpis platných údajů k aktuálnímu dni

- z Živnostenského rejstříku

Během roku 2008 by mělo dojít i k vydávání VÝPISU Z REJSTŘÍKU TRESTŮ.

Služby CZECH POINTU jsou placené. Cena je určena počtem stran, které výpis obsahuje, a to 50,- Kč za každou stránku.

Na zavedení Czech Pointu získal úřad dotaci ve výši 50 000,- Kč – zakoupíme nový počítač, laserovou barevnou tiskárnu, scaner a software.

Co se ještě projednávalo na veřejném zasedání

- informovala jsem zastupitele o dílčí kontrole hospodaření v roce 2007, kterou provedla na úřadu kontrolorka z Krajského úřadu Libereckého kraje, při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky

- seznámila jsem zastupitele s poděkováním firmy FINAL 5P, s.r.o. za ocenění v soutěži O nejhezčí dům obce:

„Vážené zastupitelstvo obce Chotyně, vážená paní starostko Jano Mlejnecká,

je nám velkou ctí a potěšením, že jste vyhodnotili areál naší společnosti FINAL 5P, s.r.o. jako objekt, který se vám všem líbí a dělá obci radost, čehož si nesmírně vážíme a toto ocenění je pro nás obrovským zadostiučiněním.

Toto ocenění je výsledkem práce, zájmu a snahy všech našich zaměstnanců, a v neposlední řadě i výborného souseda naší firmy pana Levínského, za což všem patří velké poděkování. Rádi vyzdvihneme i stavební firmu Petra Faltuse DELTA Služby, s.r.o. z Hrádku nad Nisou, která nám provádí ke spokojenosti veškeré práce.

Ujišťujeme vás, že nepolevíme v našem snažení a budeme se těšit na vzájemnou dobrou spolupráci.

Iva Píšová, jednatel společnosti

Ing. Luboš Píša, CSc., jednatel společnosti

František Pilař, ředitel společnosti“

- projednali jsme žádost občanů z Dlouhé meze o zavedení zemního plynu – vzhledem k tomu, že obec bude v příštím roce zasíťovávat lokalitu pod tratí, bylo by možné tuto část plynofikace připojit, zjistím na Severočeské plynárenské společnosti, jaké jsou podmínky a možnosti a budu vás dále informovat

- informovala jsem zastupitele o jednáních kolem budovy nádraží – zatím zjištěno, že ČD nepovolují větší investice do pronajatého majetku, po diskusi bylo rozhodnuto, že necháme dráhy udělat odhad a podle výše odhadu se rozhodneme, jak dál

- po návštěvě dvou pečovatelských domů (Radvánovice u Turnova a Mírová pod Kozákovem) a získaných zkušenostech zastupitelé rozhodli o přípravě výstavby Domu pro seniory nebo Domu s pečovatelskou službou (bude upřesněno), stát bude u klubovny hasičů za plotem, kapacita cca 30 lidí

 

 
         
 
© 2003-2023 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...