Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotyně

datum zveřejnění: 13.2.2008 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

konaného dne 22. ledna 2008.

 

Obecní zastupitelstvo po projednání:

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 11 zastupitelů. Další 4 zastupitelé byli řádně omluveni.

2. Schválilo 11 hlasy prodeje pozemků z majetku obce:

- p.č. 1076/7, louka o výměře 146 m2 v k.ú. Chotyně a p.č. 389/6, travní porost o výměře 1 050 m2 v k.ú. Chotyně celkem za částku 29 900,- Kč

- p.č. 774/8 o výměře 1 155 m2 v k.ú. Chotyně za částku 173 250,- Kč

3. Schválilo 11 hlasy ponechání záměru v územním plánu – p.č. 618/5 v k.ú. Chotyně pro výstavbu RD.

Po projednání a s podmínkou schválilo 9 hlasy opětné zařazení p. č. 156/5, 156/3 a 1018/3 v k.ú. Chotyně pro výstavbu RD.

Jedná se o pozemky před bývalou Pragovkou. Opětné zařazení bylo na žádost majitele pozemku a slib, že bude dobře fungovat komunikace mezi majitelem a obcí a že nedojde k žádnému narušování soužití. Podmínka je dána na přístupovou komunikaci, která by se měla během letošního roku rozšířit a kostky se vymění za asfaltový potah.

4. Schválilo 10 hlasy (1 se zdržel) záměr obce požádat ČD a.s. o odkoupení budovy nádraží na p.č. 131 v k.ú. Chotyně.

Jsem moc ráda, že zastupitelé většinou hlasů tento záměr podpořili. Jiný postup totiž není možný. My musíme oficiálně požádat o odkoupení, rozjede se dlouhodobá příprava prodeje ze strany Českých drah – podmínky, odhady atd. Je samozřejmé, že pokud podmínky a odhady budou nesmyslné a pro obec neúnosné, může obec v konečné fázi o odkoupení odstoupit. Zkuste si ale představit pěkné a opravené tohleto naše nádraží. Docela hezká představa.

5. Všemi hlasy schválilo žádost obce Tělocvičné jednotě Sokol Chotyně o odkoupení nebo dar budovy na p.č. 134/2 a p.č. 418/9 – obě v k.ú. Chotyně dle geometrického plánu, který dále řeší věcné břemeno přístupu na p.č. 418/9.

Jedná se o bývalou trafostanici za sokolovnou, ze které jsme udělali klubovnu pro JUNÁKA.

Dále se projednával rozpočet na rok 2008. Hlavní investicí bude chodník od výstavby rodinných domů, kolem činžáků až k mateřské škole. Další nemalou investicí budou inženýrské sítě pro výstavbu v lokalitě pod tratí Českých drah. V současné době je také vypsána již výzva na zpracovatele projektové dokumentace Domu s pečovatelskou službou. Rozpočet bude uveřejněn v březnovém Chotyňáčkovi.

 

 
         
 
© 2003-2023 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...