Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Usnesení z veřejného zasedání

datum zveřejnění: 18.3.2008 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

zastupitelstva obce Chotyně konaného dne 19. února 2008

 

Obecní zastupitelstvo po projednání:

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo

14 zastupitelů.

2. Schválilo všemi hlasy pronájem Klubu paní Renatě Hrabarové s těmito podmínkami:

- 1. rok nulové nájemné

- nájemní smlouva bude uzavřena na pět let, pro další roky je nájem ve výši 5 000,- Kč měsíčně + inflace

- zařízení v Klubu bude během prvního roku p. Hrabarové odprodáno takto – bude vyhotoven inventurní seznam s nákupními cenami, stanoví se 50% cena pro odprodej zařízení, do jednoho roku by mělo být zařízení splaceno

3. Schválilo všemi hlasy předložený rozpočet obce na rok 2008 s touto úpravou:

- navýšení výdajů v bytovém hospodářství na opravy o částku 700 000,- Kč – tato částka je potřeba na opravu střechy na č.p. 154 – 157 Chotyně

- rozpočet na rok 2008 je mírně přebytkový – příjmy 15 585 946,- Kč a výdaje 15 567 929,- Kč

Rozpočet dále v Chotyňáčkovi.

4. Schválilo všemi hlasy, že opravu střechy na č.p. 154 – 157 provede p. David Málek.

5. Schválilo všemi hlasy obecně závaznou vyhlášku obce Chotyně č. 1/2008, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

6. Schválilo všemi hlasy podporu petici zástupců obcí a měst, na jejichž katastru je umístěna skládka TKO, která vyjadřuje nesouhlas s návrhem novely zákona o odpadech.

Zastupitelé pověřili starostku podpisem petice.

Ministerstvo životního prostředí předložilo k připomínkování novelu zákona o odpadech, který mimo jiných sporných bodů navrhuje jiné přerozdělování peněz z poplatků za uložení odpadu. V současné době jde celý poplatek obci, na jejímž katastru skládka leží. Podle novely by 80% poplatku mělo jít na kraje a pouze 20% na obce.

 

 
         
 
© 2003-2023 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...