Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Usnesení z veřejného zasedání

datum zveřejnění: 24.6.2008 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

zastupitelstva obce dne 29. dubna 2008

 

Obecní zastupitelstvo po projednání:

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 12 zastupitelů.

2. Zastupitelé všemi hlasy souhlasí se závěrečným účtem obce za rok 2007 bez výhrad, protože při kontrole hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. příjmy obce v roce 2007 byly ve výši 14 283 569,71 Kč, což je 101,6% plánovaného rozpočtu. Výdaje byly ve výši 13 287 617,85 Kč, což je 101% plánovaného rozpočtu.

Všemi hlasy zastupitelé schvalují hospodaření Základní a Mateřské školy Chotyně. Všemi hlasy a bez výhrad byla schválena auditorská zpráva o ověření účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Chotyně. Při ověření účetní závěrky nebyly zjištěny žádné nedostatky.

3. Zastupitelé všemi hlasy schválili:

- prodej části p.č. 389 v k.ú. Chotyně o velikosti 68 m2

- prodej p.č. 352 v k.ú. Chotyně o velikosti 3 m2

- prodej p.č. 406/7 v k.ú. Chotyně o velikosti 476 m2 a věcné břemeno na část st.p. 149 pro zajištění přístupu

- prodej p.č. 406/6 v k.ú. Chotyně o velikosti 393 m2 a věcné břemeno na část st.p. 149 pro zajištění přístupu

- prodej p.č. 526/2 v k.ú. Chotyně o velikosti 2 100 m2

- prodej p.č. 774/7 v k.ú. Chotyně o velikosti 1 107 m2

4. Zastupitelé všemi hlasy schválili požádat město Liberec o prodej p.č. 1053/1, ostatní komunikace v k.ú. Chotyně o velikosti 750 m2.

Jedná se o část cesty v blízkosti skládky odpadů, kterou potřebujeme pro zajištění přístupu na naše pozemky.

5. Zastupitelé všemi hlasy rozhodli neprodávat akcie ČSAD Liberec společnosti LIAD s.r.o.

Domníváme se, že není vhodné zbavovat se těchto akcií. I když jsme hodně malí akcionáři, aspoň máme pocit, že do určitých procesů můžeme mluvit.

6. Zastupitelé všemi hlasy rozhodli koeficient pro výpočet daně z nemovitosti nezvyšovat. V obci Chotyně zůstává koeficient ve výši 1.

7. Zastupitelé všemi hlasy rozhodli částku 12 500,- Kč, kterou musí obec zaplatit ČEZ Distribuce za každý rodinný dům v připravované výstavbě pod tratí, požadovat od budoucích stavebníků.

8. Zastupitelé všemi hlasy souhlasí s vystěhováním nájemníka z bytu v č.p. 148 pro několikaměsíční neplacení nájemného a tříměsíční nepřítomnost.

9. Zastupitelé všemi hlasy souhlasí, aby výstavbu chodníků provedla společnost Delta s.r.o.

K tomuto rozhodnutí jsme dospěli z důvodu, že stále ještě čekáme na stavební povolení, které DOUFÁM už opravdu bude během několika dnů. Firma je vybrána, smlouva i rozpočet akce schválen. Možná jste si všimli, že již probíhají různé přípravné práce. V momentě vydání stavebního povolení začínáme budovat. Kdybychom se takto nerozhodli, myslím, že by chodníky letos ještě nebyly.

10. Zastupitelé všemi hlasy souhlasí s přihlášením obce do soutěže Vesnice roku 2008.

 

 
         
 
© 2003-2023 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...