Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Usnesení z veřejného zasedání

datum zveřejnění: 15.12.2008 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

zastupitelstva obce Chotyně konaného dne 25. listopadu 2008.

 

Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 13 zastupitelů.
2. Schvaluje všemi hlasy rozpočtové provizorium na začátek roku 2009 do doby schválení rozpočtu v únoru 2009.
3. Schvaluje všemi hlasy plán práce zastupitelstva na rok 2009.
4. Schvaluje všemi hlasy ponechat výši poplatku za likvidaci komunálního odpadu ve výši 350,- Kč na osobu včetně dosud platných osvobození od poplatku.
5. Schvaluje všemi hlasy předloženou 3. změnu rozpočtu:

příjmy
daň z přidané hodnoty   +  300 000
celkem příjmy    + 300 000

výdaje
kom. sl. a územní rozvoj  + 300 000
celkem výdaje    + 300 000

přesuny v rámci rozpočtu
půjčky na bytovou výstavbu  - 150 000
přesouvá se na:
ostatní záležitosti kultury  +   30 000
ostatní zájmová činnost   +   20 000
veřejné osvětlení   + 100 000
platy zaměstnanců   -   70 000
přesouvá se na:
ostatní osobní výdaje (dohody)  +   70 000

6. Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK na rok 2009.

V různém:
- zastupitelé byli informováni o provedení dílčí kontroly hospodaření odborem kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje. Kontrola byla bez závad.
- zastupitelé byli informováni o kontrole Krajské hygienické stanice LK na hygienu práce. Starostka zajistí nápravu uvedených nedostatků.
Ze zjištěných nedostatků vyplývá požadavek nechat proškolit jednoho zaměstnance OÚ v předlékařské první pomoci, dále rekonstrukce WC a umývárny a výměna podlahy v místnosti pro pracovníky úřadu.
- zastupitelé souhlasí se zavedením služby SMS Info kanál. Tato služba nahradí špatně fungující místní rozhlas.
V lednovém Chotyňáčkovi budete informováni, jak se přihlásit, pokud budete mít zájem o využívání SMS zpráv z Info kanálu.

 

 
         
 
© 2003-2023 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...