Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Usnesení z veřejného zasedání

datum zveřejnění: 19.3.2009 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

zastupitelstva obce Chotyně konaného dne 27. ledna 2009.

 

Obecní zastupitelstvo po projednání:

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14 zastupitelů.

2. Schvaluje všemi hlasy úpravu rozpočtového provizoria na začátek roku 2009 do doby schválení rozpočtu v únoru 2009:

700 000,- Kč - splátka desetileté půjčky Ministerstvu pro místní rozvoj

225 000,- Kč - škole na provoz

339 150,- Kč - faktura za zpracování územního plánu – návrhu

157 729,- Kč - doplacení faktury za chodníky

95 172,- Kč - doplatek mikroregionu, který přispěl částkou 150 000,- na parkovací plochu mezi činžáky

a další větší platby, které je třeba realizovat

88 200,- Kč - vráceno za pozemek

47 600,- Kč - ošetření a průřez lipové aleje na hřbitově

3. Schvaluje všemi hlasy prodej p.č. 51 o velikosti 241 m2.

4. Schvaluje všemi hlasy odkoupení p.p.č. 164/2 o velikosti 745 m2 v k.ú. Chotyně.

Jedná se o cestu vedle mateřské školy. Vzhledem k připravované opravě vodovodu a povrchu komunikace je důležité, aby byla v našem vlastnictví.

5. Schvaluje všemi hlasy novou směrnici, kterou se určují odměny a příplatky pro neuvolněné členy zastupitelstva v maximální stanovené výši dle platného příslušného nařízení vlády pro daný rok.

6. Schvaluje všemi hlasy uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Chotyně a Pozemkovým fondem ČR k p.č. 775/1 v k.ú. Chotyně, která je v majetku PF, smlouva bude uzavřena na věcné břemeno vzhledem k vybudování inženýrských sítí pro výstavbu RD.

Jedná se o připravovanou výstavbu na pozemku pod tratí směrem k rybníku Zaďáku.

7. Schvaluje všemi hlasy zařadit p.č. 618/6 a p.č. 663/1, obě v k.ú. Chotyně v územním plánu do výstavby RD.

Tuto úpravu lze ve fázi projednávání územního plánu realizovat, protože jmenované pozemky byly v rezervě pro výstavbu.

8. Schvaluje všemi hlasy na základě připomínky úpravu vedení cesty přes p.č. 650/1 v k.ú. Chotyně, cesta takto navržená nebude, zůstane stávající komunikace p.č. 1142 v k.ú. Chotyně.

9. Schvaluje všemi hlasy, že nalezené kachle budou darovány Národnímu památkovému ústavu pro hrad Grabštejn.

Jedná se o rozebraná kachlová kamna. Národní památkový ústav zaplatí jejich rekonstrukci a uvedení do provozu na hradě Grabštejn.

 

 
         
 
© 2003-2023 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...