Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Usnesení z veřejného zasedání

datum zveřejnění: 12.8.2009 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

zastupitelstva obce Chotyně konaného dne 30. černa 2009.

 

Obecní zastupitelstvo po projednání:

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14 zastupitelů.

2. Schvaluje všemi hlasy opatření obecné povahy č. 1/2009 územní plán obce Chotyně.

V konečné fázi schvalování na základě požadavku KÚ LK ochrany zemědělského půdního fondu byly vyjmuty z výstavby pozemky vedle hřbitova. Kdybychom je nevyjmuli, vystavili bychom se novému projednávání územního plánu a vše by pokračovalo ještě několik měsíců. Také bychom přišli o dotaci ve výši 100 000,- Kč z KÚ LK.

3. Schvaluje 13 hlasy (1 se zdržel) tento příspěvek na sportovní činnost:

Martin Moravec – nohejbal – 7 000,- Kč

Od roku 2004 hraje nohejbal, jako dorostenec byl v krajském přeboru, v r. 2007 se zúčastnil s výběrem Libereckého kraje Mistrovství ČR dorostu trojic a dvojic, v r. 2007 byl spoluzakladatel nohejballového týmu T. J. Sokol Chotyně, který získal v krajském přeboru 3. místo. Nyní hraje krajskou soutěž a zúčastňuje se turnajů mimo stálou soutěž, kde má možnost hrát proti nejlepším hráčům z ČR i SROV. Výsledky: červen 2006 Praha – 6. místo, červenec 2006 Nový Bydžov – 3. místo, listopad 2006 Nový Bor – 5. místo, březen 2007 Semily – 4. místo, červen 2007 Vrchlabí – 1. místo, červen 2007 Praha – 5. místo, leden 2008 Varnsdorf – 1. místo, srpen 2008 Liberec – 1. místo.

4. Schvaluje všemi hlasy prodej p.p.č. 774/5 o velikosti 1 068 m2 v k.ú. Chotyně za částku 160 200,- Kč.

5. Schvaluje všemi hlasy žádost obce Chotyně u Komerční banky a.s. Liberec o krátkodobý revolvingový úvěr na dobu 1 roku ve výši 2 000 000,- Kč.

Hlavním důvodem, proč potřebujeme úvěr, je získaná dotace na opravy komunikací ve výši 1 168 715,- Kč. Dotaci ale dostaneme až po opravě a zaplacení. Dále je třeba udělat inženýrské sítě pro rodinné domy pod tratí a na to také potřebujeme ještě nějaké peníze. Část se nám jich zase vrátí od Severočeské plynárenské za vybudování plynovodu a od Severočeských vodovodů a kanalizací za vodovod.

6. Schvaluje všemi hlasy 1. změnu rozpočtu na rok 2009:

v příjmech

+ 20 000,- Kč dotace na volby
+ 139 000,- Kč pojistka za střechu na škole
+ 15 000,- Kč internet
+ 73 000,- Kč dary

celkem + 247 000,- Kč

ve výdajích přesun

+ 50 000,- Kč internet
- 50 000,- Kč v daních v rozpočtu
+ 139 000,- Kč bytové hospodářství
+ 75 000,- Kč správa – nákup služeb
+ 20 000,- Kč volby

celkem + 234 000,- Kč

7. Schvaluje všemi hlasy, že opravu střechy na ZŠ Chotyně provede p. David Málek.

 

 
         
 
© 2003-2023 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...