Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Usnesení z veřejného zasedání

datum zveřejnění: 22.2.2010 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

zastupitelstva obce Chotyně konaného dne 26. ledna 2010.

 

Obecní zastupitelstvo po projednání:

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14 zastupitelů.

2. K výstavbě DPS souhlasí všemi hlasy :
- s podáním žádosti o dotaci v rámci programu LEADER v MAS Podještědí, zažádáno celkem o 1 793 155,- Kč na parkoviště, chodníky a přístupové komunikace
- s uzavřením smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou a.s. na částku 60 milionů
je nutné uzavřít smlouvu na částku, která byla ve výběrovém řízení, samozřejmě takto vysoký úvěr nepotřebujeme a jeho konečná výše se upraví dodatkem ke smlouvě až bude známé, kolik peněz jsme si opravdu půjčili, máme na ministerstvu podanou žádost o dotaci a já pevně věřím a doufám, že ji získáme na chodníky, parkoviště a přístupové cesty tu dotaci již máme téměř jistou
- s poskytnutím zástavy na úvěr – pozemky pod DPS, stavba DPS + případně další objekty
– č.p. 75 (Jednota), č.p. 145 (Club), č.p. 143 (Aliado), č.p. 234 (nová bytovka), č.p. 175, č.p. 136 a č.p. 22 Grabštejn

3. Bere na vědomí informaci starostky obce o tom, že na valné hromadě ČSAD Liberec a.s. dne 25. 11. 2009 byla schválena restrukturalizace společnosti ČSAD Liberec a.s. se vznikem nových společností Severotrans Liberec a.s., Autocentrum-Nord a.s. a FinReal Liberec a.s. a že se na této valné hromadě veřejně zavázal jednatel majoritního akcionáře LIAD s.r.o. Ing. Petr Wasserbauer k odkupu akcií všech minoritních akcionářů za cenu 315,- Kč/akcii tj. za cenu, která byla již dříve nabídnuta Statutárnímu městu Liberci a to do konce roku 2010.

4. Schvaluje všemi hlasy prodej akcií ČSAD Liberec a.s. a jeho nástupnických organizací
(Severotrans Liberec a.s, Autocentrum-Nord a.s. a FinReal Liberec a.s.) nejvyšší nabídce s tím, že prodejní cena musí být ve výši dříve učiněné nabídky Statutárnímu městu Liberci, tj. minimálně 315,- Kč za akcii (pod pojmem akcie se chápe akcie odpovídající akcii původní ČSAD Liberec a.s. před rozdělením do akcií ČSAD Liberec a.s. po rozdělení a dalších tří nástupnických akciových společností) a s tím, že zastupitelstvo obce zmocňuje primátora města Liberec Ing. Jiřího Kittnera realizací nabídky tohoto prodeje z toho důvodu, že se představitelé minoritních akcionářů tj. měst a obcí dohodli na společném postupu, kdy nabídka prodeje bude realizována společně.
obec vlastní 363 akcií, jedná se tedy o částku 114 345,- Kč

5. Souhlasí všemi hlasy s uzavřením budoucích smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce na umístění zemních kabelů NN a přípojkové pilíře v rámci výstavby inženýrských sítí pro RD pod tratí.

6. Schvaluje všemi hlasy částku 50,- Kč za m2 při odkupu pozemků pod vybudovaným chodníkem.

7. Schvaluje všemi hlasy Dodatek číslo 1 k Pravidlům o vytvoření účelového fondu obce na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu u poř.č. 02 – Zřízení malé ČOV – dotace se zvyšuje na max. částku 50 000,- Kč, doba splatnosti na 5 let a je bezúročná.
úrok by za pět let u padesáti tisícové půjčky dělal více jak šest tisíc
tímto krokem chceme pomoci hlavně těm našim obyvatelům, kteří bydlí blízko potoka nebo řeky a vypouštějí nepřečištěné odpadní vody přímo do toku – tam při zjištění hrozí opravdu pokuta kdo má septik nebo jímku a pravidelně ji nechává vybírat, ten se nemusí znepokojovat

Dále se zastupitelé zabývali přípravou rozpočtu na rok 2010, rozpočet bude schválený na únorovém veřejném zasedání.

 

 
         
 
© 2003-2023 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...