Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Usnesení z veřejného zasedání

datum zveřejnění: 23.7.2010 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

zastupitelstva obce Chotyně konaného dne 29. června 2010

 

Obecní zastupitelstvo po projednání:

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14 zastupitelů.

2. Schvaluje všemi hlasy přítomných příspěvek na sportovní činnost ve výši 7 000,- Kč pro

Filipa Zelenku - fotbal

3. Schvaluje všemi hlasy přítomných počet členů zastupitelů obce pro volební období 2010 – 2014 v počtu 15.

4. Všemi hlasy přítomných schvaluje odkoupení pozemků pod vybudovaným chodníkem za částku 50,- Kč/m2 takto:¨
- p.p.č. 249/20 o velikosti 17 m2
- p.p.č. 249/21 o velikosti 37 m2
- p.p.č. 258/6 o velikosti 105 m2
- p.p.č. 1097/2 o velikosti 7 m2
- p.p.č. 1161 o velikosti 24 m2
- p.p.č. 337/14 o velikosti 8 m2
- p.p.č. 335/7 o velikosti 4 m2
- p.p.č. 1159 o velikosti 53 m2
všechny pozemky v k.ú. Chotyně

5. Všemi hlasy přítomných schvaluje žádost na Liberecký kraj o bezúplatný převod pozemků pod chodníkem:
- p.p.č. 1093/3 o velikosti 154 m2
- p.p.č. 1093/4 o velikosti 18 m2
- p.p.č. 1093/5 o velikosti 3 m2
- p.p.č. 1093/6 o velikosti 75 m2
- p.p.č. 1093/7 o velikosti 3 m2
- p.p.č. 1093/8 o velikosti 30 m2
- p.p.č. 1093/9 o velikosti 48 m2
- p.p.č. 1090/8 o velikosti 95 m2
- p.p.č. 1090/9 o velikosti 68 m2
- p.p.č. 1090/10 o velikosti 28 m2
- p.p.č. 1090/11 o velikosti 78 m2
- p.p.č. 1090/12 o velikosti 46 m2
- p.p.č. 1090/13 o velikosti 3 m2
- p.p.č. 1090/14 o velikosti 1 m2, všechny v k.ú. Chotyně

6. Všemi hlasy přítomných schvaluje prodej p.p.č. 774/6 o velikosti 1 080 m2 v k.ú. Chotyně za částku 162 000,- Kč.

7. Všemi hlasy přítomných schvaluje 1. změnu rozpočtu na rok 2010.

Příjmy:

- daň z příjmu právn. osob za obce + 217 600
- dotace na volby do PS + 20 000
- odvádění a čištění odp. vod + 20 000
- prodej akcií ČSAD + 114 345
celkem příjmy + 371 945

Výdaje:

- internet + 10 000
- silnice – opravy - 60 000
- ZŠ a MŠ – opravy a udržování - 85 000
- neinvest. přísp.na provoz + 385 000
- knihovna – nákup majetku + 15 000
- pohřebnictví - 100 000
- místní rozvoj + 150 000
- pečovatelská služba - 15 000
- výstavba DPS - 165 655
- daň z příjmu právn. osob za obce + 217 600
- volby do PS + 20 000
celkem výdaje + 371 945

 

 
         
 
© 2003-2022 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...