Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Usnesení z veřejného zasedání

datum zveřejnění: 11.10.2010 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

zastupitelstva obce Chotyně dne 21. září 2010.

 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 12 zastupitelů.

2. Schvaluje všemi hlasy přítomných 2. změnu rozpočtu včetně krizového opatření – v prvních dnech po povodni každá postižená rodina dostala od obce dotaci ve výši 30 000,- Kč – 2. změna rozpočtu přílohou zápisu – příjmy ve výši 21 360 000,- Kč a výdaje ve výši 21 360 000,- Kč.


Příjmy
- dotace ze státního rozp. + 200 000
na pracovníky veřejně prospěšných prací, po povodních jsme mohli zvýšit jejich počet, vše nám hradí stát
- dotace MAS - 195 013
byla nám snížena o DPH, protože se obec od 1.1.2010 stala plátcem DPH
- dary od obcí po povodni + 166 000
- dary od firem a lidí + 1 100 000
- dotace od kraje na povodně + 1 950 000
- dotace od MMR na DPS + 12 500 000
- dar na silnice (Pískovny) + 8 000
- pojistné náhrady + 5 631 013
celkem + 21 360 000

Výdaje
- silnice – údržba + 30 000
- veřejné osvětlení – opravy + 50 000
- pohřebnictví + 150 000
určitě jste si všimli, že konečně opravujeme hrobku v horní řadě – nutné, hrozilo, že se rozpadne
- místní rozvoj + 50 000
- DPS + 16 500 000
- požární ochrana + 150 000
- činnost správy – platy (VPP) + 200 000
 - nákup materiálu + 20 000
 - úroky + 10 000
 - sl. pen. ústavů + 150 000
 - nákup sl., opravy + 50 000
- povodně + 4 000 000

Celkem + 21 360 000

3. Schvaluje všemi hlasy přítomných prodej p.p.č. 315/46 v k.ú. Chotyně o velikosti 974 m2 za částku 146 100,- Kč.
Jedná se o poslední nezastavěnou parcelu vedle činžáků.

4. Schvaluje všemi hlasy přítomných ukončení smlouvy o úvěru mezi obcí a Českou spořitelnou na výstavbu DPS, zároveň schvaluje vypsání nového výběrového řízení

na získání úvěru.
ČS po nás požadovala další vložení vlastních finančních prostředků do stavby již teď – ne během příštího roku nebo po dostavbě. Je vypsáno nové výběrové řízení –

nyní na úvěr ve výši 35 milionů korun, doba splatnosti 15 let.

5. Schvaluje všemi hlasy přítomných bezúplatný převod silnice III/2715 z majetku Libereckého kraje do majetku obce Chotyně.
Jedná se o Dlouhou mez – je to návaznost na otevření nové silnice mezi Bílým Kostelem n. N. a Hrádkem n. N. Potvrdili jsme převzetí Dlouhé meze s podmínkou, že

bude zrekonstruována. Podmínka není v usnesení, ale je v zápisu z jednání na Krajském úřadu LK.

6. Schvaluje všemi hlasy přítomných darovat AVII SDH obci Nová Ves.
Vysvětlení v dalším článku.

 

 
         
 
© 2003-2022 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...