Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Usnesení z veřejného zasedání

datum zveřejnění: 24.1.2011 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

zastupitelstva obce konaného dne 14. prosince 2010

 

Obecní zastupitelstvo po projednání:

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 11, od bodu 1 12 a od různého 13 členů zastupitelstva.

2. Schvaluje všemi hlasy přítomnných (12) žádost o úvěr ve výši 35 milionů korun na dostavbu Domu s pečovatelskou službou u Komerční banky a.s.

3. Schvaluje všemi hlasy přítomných (12) tyto členy výborů a komisí zastupitelstva:
finanční výbor – členové p. J. Vele a p. R. Chlupsa
kontrolní výbor – členové p. P. Janek a p. R. Jor
Sbor pro občanské záležitosti – předseda – p. V. Landová, členky p. V. Markovičová, p. J. Velová, p. J. Bímová, p. A. Holická, p. I. Barešová, p. K. Nováková
Komise pro přidělování půjček z Fondu obce na opravy domů se neurčuje, její činnost bude vykonávat rada obce.
Osadní výbor Grabštejn – předseda – p. P. Janek, člen – p. S. Cejnar

4/ Schvaluje všemi hlasy přítomných navrženou 3. změnu rozpočtu na rok 2010:

Příjmy
daň z přidané hodnoty + 150 000,-
poplatky za uložení odpadu + 300 000,-
odvod výtěžku z prov. loterií + 30 000,-
dotace z MMR + 780 000,-
dotace pro školu + 293 394,-
prodeje pozemků - 600 000,-
dotace – povodně (z KÚ) + 75 942,60
celkem příjmy + 1 029 336,60- Kč

Výdaje
vnitřní obchod – internet + 6 000,-
pitná voda - 29 000,-
odvádění a čištění odpad. vod + 10 000,-
dotace pro školu + 293 394,-
ostatní záležitosti kultury + 10 000,-
ostatní tělovýchovná činnost - 50 000,-
ostatní zájmová činnost - 50 000,-
půjčky obyvatelům + 40 000,-
nebytové hospodářství + 50 000,-
pohřebnictví - 40 000,-
výstavba inžen. sítí - 900 000,-
veřejná zeleň + 20 000,-
krizové řízení + 1 000 000,-
ostatní osobní výdaje + 60 000,-
povinné pojistné + 90 000,-
celkem výdaje + 510 394,- Kč

5/ Schvaluje všemi hlasy přítomných (12) rozpočtové provizorium na začátek roku 2011 do doby schválení rozpočtu v únoru 2011. V měsíci lednu a únoru budou financovány běžné provozní náklady obecního úřadu a pokud budou na účtu větší finanční prostředky, bude splácen dluh firmě CL EVANS.

6/ Schvaluje všemi hlasy přítomných (12) předložený plán práce zastupitelstva na rok 2011.

7/ Schvaluje všemi hlasy přítomných (12) předložený Jednací řád zastupitelstva obce Chotyně.

8/ Schvaluje všemi hlasy přítomných (13) cenovou přílohu firmy A.S.A. pro rok 2011.

9/ Schvaluje všemi hlasy přítomných (13) poplatek za likvidaci odpadů pro rok 2011 ve výši 350,- Kč na osobu, děti do 10-ti let jsou osvobozeny.

Jak jste si jistě všimli, výše poplatku za likvidaci odpadu zůstává ve stejné výši, úspory budeme hledat jinde. Rozhodli jsme se oplotit sběrné místo, kde bude tříděn odpad a kde budou určeny hodiny, kdy budete moci odpad do kontejneru vyvézt. Chceme tak zabránit tomu, aby nám do kontejnerů vozili odpad i z jiných obcí, což se v současné době stává velmi často. O místě a režimu provozování budete včas informováni.

10/ Berou na vědomí Dílčí přezkoumání hospodaření obce Chotyně za rok 2010, při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

11/ Ukládají Obecnímu úřadu připravit na lednové zasedání seznam dlužníků nájemného.

 

 
         
 
© 2003-2022 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...