Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Usnesení z veřejného zasedání

datum zveřejnění: 28.2.2011 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

zastupitelstva obce Chotyně konaného dne 25. ledna 2011

 

Obecní zastupitelstvo po projednání:

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14 členů zastupitelstva.

2. Schvaluje všemi hlasy přítomných, že fond půjček bude účtován jako běžný účet obce.

Mít fond půjček byla povinnost, dokud obec čerpala na půjčky prostředky z Fondu rozvoje bydlení, v současné době obec má na půjčky vlastní prostředky, tudíž je možno vše účtovat jako běžný účet, číslo účtu zůstává stejné

3. Schvaluje všemi hlasy přítomných změnu nájemce u chaty v Dolánkách. Novým nájemcem bude paní Věra Krejčová.

4. Schvaluje všemi hlasy přítomných odepsání dlužné částky ve výši 32 265,- Kč – dluh p. J. Šoltyse na nájemném z důvodu úmrtí jmenovaného.

Dále se zastupitelé zabývali:

- rozpočtem na rok 2011, byl předložen a diskutován návrh rozpočtu, rozpočet je možno ještě celý měsíc do dalšího veřejného zasedání připomínkovat, na únorovém zasedání bude předložen ke schválení

- nabídkou p. Vedrala umístit na pozemky před bývalou Pragovkou stroj na drcení pneumatik . Zastupitelé jednomyslně nesouhlasí s umístěním tohoto stroje, ani stavební úřad by toto nepovolil, protože v ÚP jsou pozemky určeny pro výstavbu RD

- umístěním sběrného dvora, byl předložen návrh, umístit dvůr za Jednotu, rada zjistí realizovatelnost

- zastupitelé byli informováni o dlužnících a výši jejich dluhu, doporučili napsat dopisy s nabídkou splátkového kalendáře, pak připravit výpovědi, u neplatičů služeb odstavit vodu, pokud nedojde k nápravě

Obec připravuje sběrný dvůr

Z důvodu úspory finančních prostředků jsme se rozhodli vybudovat sběrný dvůr. Do našich kontejnerů, které vyvážíme za naše peníze, vozí mnoho cizích lidí svůj odpad. Tomu chceme zamezit a věříme, že zjistíme značnou finanční úsporu.

Dvůr bude umístěný za Jednotou, bude oplocený a bude mít provozní dobu – i o víkendu. Budeme zde také více dbát na třídění odpadu, aby se zbytečně neplatilo za odpad, za který se platit nemusí nebo se platí jiné částky. Od kdy bude otevřený, se včas dozvíte.

 

 
         
 
© 2003-2022 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...