Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Usnesení z veřejného zasedání

datum zveřejnění: 6.4.2011 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

zastupitelstva obce Chotyně konaného dne 22. února 2011

 

Obecní zastupitelstvo po projednání:

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14 členů zastupitelstva.

2. Schvaluje všemi hlasy přítomných (14) předložený rozpočet na rok 2011 jako schodkový, kde schodek je vyrovnán finančními prostředky na běžných účtech obce k 31. 12. 2010. Příjmy v roce 2011 jsou ve výši 16 317 155,- Kč, výdaje 16 908 424,92 Kč, na účtech obce k 31. 12. 2010 je částka ve výši 591 269,92 Kč.

Schvaluje všemi hlasy přítomných (14) předložený rozpočet ZŠ a MŠ Chotyně jako přebytkový, kde přebytek finančních prostředků je ponechán jako rezerva na krytí mimořádných nákladů. Příjmy v roce 2011 jsou ve výši 5 264 993,- Kč, výdaje ve výši 5 210 771,- Kč, rezerva ve výši 54 222,- Kč.

Podrobný rozpočet dále v Chotyňáčkovi.

3. Schvaluje všemi hlasy přítomných (14) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-4002395/S002 mezi obcí Chotyně a ČEZ Distribuce a.s.

4. Schvaluje všemi hlasy přítomných (14) dvě žádosti o dotace na opravy škod po povodni – akce oprava 4 mostů a 2 lávek v celkové výši 6 888 000,- Kč a akce Centrální rekreační a sportovní plocha, obnova abiotických a vegetačních prvků v celkové výši 7 986 802,- Kč.

Blíže o dotacích na lávky, mosty a centrální plochu dále v Chotyňáčkovi.

5. Schvaluje 13 hlasy (1 se zdržel) příspěvek na sportovní činnost pro p. Jiřího Koška ve výši 15 000,- Kč na akci, která se koná ve dnech 26. 8. 2011 až 5. 9. 2011 v USA ve statě New York Světové policejní a hasičské hry, kterých se zúčastní jako příslušník HZS LK a reprezentant za Českou republiku ve sportovní disciplině Ultimate Fierefighter (v překladu Nejtvrdší hasič přežívá).

 

 
         
 
© 2003-2022 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...