Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Usnesení z veřejného zasedání

datum zveřejnění: 23.5.2011 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

zastupitelstva obce Chotyně konaného dne 19. dubna 2011.

 

Obecní zastupitelstvo po projednání:

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14 členů zastupitelstva.

2. Schválilo všemi hlasy přítomných (14) hospodaření obce Chotyně v roce 2010. Příjmy v roce 2010 byly ve výši 35 288 128,- Kč, což je 93 % plánovaného rozpočtu. Výdaje byly ve výši 33 590 401,- Kč, což je 92,7 % plánovaného rozpočtu.

Hospodaření obce dále v Chotyňáčkovi.

Dále schválilo všemi hlasy přítomných (14) hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Chotyně. Příjmy v roce 2010 byly ve výši 5 735 556,- Kč a výdaje ve výši 5 609 256,- Kč. Hospodářský výsledek ve výši 126 300,- Kč bude použit na snížení ztráty od roku 2003.

3. Schválilo všemi hlasy přítomných (14) Závěrečný účet obce Chotyně za rok 2010 bez výhrad.

4. Schválilo všemi hlasy přítomných (14) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotyně za rok 2010 bez výhrad.

Schválilo všemi hlasy přítomných (14) Zprávu auditora o kontrole hospodaření v roce 2010 příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Chotyně bez výhrad.

Schválilo všemi hlasy přítomných (14) Zprávu auditora o kontrole hospodaření v roce 2010 mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko bez výhrad.

5. Schválilo všemi hlasy přítomných (14) :

- Smlouvu o úvěru č. 10380/11/LCD mezi Českou spořitelnou, a.s. a obcí Chotyně na poskytnutí úvěru na dostavbu Domu s pečovatelskou službou

- Smlouvu o zastavení pohledávek z pojistného plnění č. ZP-P/10380/11/LCD

- Smlouvu o zastavení pohledávek z obchodního styku č. ZP/10380/11/LCD

- Smlouvu o vyplňovacím právu směnečném č. S/10380/11/LCD

Smlouva o úvěru má mnoho podmínek, máme je téměř všechny splněné, takže v nejbližší době opět začne pohyb na stavbě a stavba by měla být dokončena do konce října letošního roku.

6. Schválilo všemi hlasy přítomných (14) prodej bytového domu č.p. 16 Chotyně na st.p.č. 25/1 v k.ú. Chotyně, včetně pozemku za částku 3 miliony korun a prodej podílu obce Chotyně 95/109 na bytovém domě č.p. 5 Grabštejn a stejného podílu na st.p.č. 40 v k.ú. Grabštejn za částku 2 miliony korun.

Toto byla podmínka úvěru vložit do stavby vlastních 5 milionů okamžitě.

7. Schválilo všemi hlasy přítomných (14) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotyně a Okresním stavebním bytovým družstvem, Kamenická, Liberec k p.č. 251/4 v k.ú. Grabštejn.

 

 
         
 
© 2003-2022 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...