Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Usnesení z veřejného zasedání

datum zveřejnění: 3.8.2011 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

zastupitelstva obce Chotyně konaného dne 28. června 2011

 

Obecní zastupitelstvo po projednání:

 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 12 členů zastupitelstva.

 

2. Schvaluje všemi hlasy přítomných obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů. Sazba poplatku zůstává ve výši 350,- Kč na osobu za rok.

 

3. Schvaluje všemi hlasy přítomných obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o místním poplatku ze psů. Sazba poplatku zůstává na stejné výši, za jednoho psa 50,- Kč, za každého dalšího 75,- Kč ročně.

 

4. Schvaluje všemi hlasy přítomných obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Sazba poplatku činí 5 000,- Kč na 3 měsíce za každý VHP nebo jiné THZ.

Znění všech vyhlášek dále v Chotyňáčkovi. Vyhlášky bylo nutno udělat vzhledem ke změnám zákonů.

 

5. Schvaluje všemi hlasy přítomných 1. rozpočtovou změnu v roce 2011:

I. příjmy

Daň z příjmu pr. osob za obce + 703 190,-

tato daň se pouze vypočítává a přiznává Finančnímu úřadu, musí se objevit v příjmech i výdajích, takže v konečném výsledku se jedná o 0

Odvody za odnětí půdy ze ZPF + 200,-

Poplatky za odnětí lesních pozemků + 500,-

Poplatek za užívání veř. prostranství + 200,-

Příspěvek na sčítání lidu + 4 854,-

Vnitřní obchod (internet) - 5 000,-

Příspěvek od organ.Člověk v tísni + 600 000,-

od organizace Člověk v tísni jsme dostali 2x 300 tisíc, které můžeme použít na naše 10% podíly u získaných dotací (lávky a mosty a středová plocha)

Komunální služby a územní rozvoj + 6 000 000,-

získané finanční prostředky za prodané nemovitosti

Krizové řízení - 400 000,-

Dotace od MMR – lávky a mosty + 6 188 000,-

Celkem + 13 093 944,-

Úvěr na dostavbu DPS + 32 000 000,-

Celkem + 45 093 944,-

 

II. výdaje

Vnitřní obchod (internet) + 5 000,-

DPS + 34 200 000,-

Krizové řízení + 500 000,-

Sčítání lidu + 4 854,-

Správa – studená voda + 17 000,-

Daň z příjmu právn. osob za ob + 703 190,-

Opravy lávek a mostů + 6 888 000,-

Celkem + 42 318 044,-

 

III. Přesuny

Půjčky - 200 000,-

Bytové hospodářství + 150 000,-

Nebytové hospodářství + 50 000,-

Financování - 2 775 900,-

Financování se znaménkem mínus znamená rezervu.

6/ Schvaluje všemi hlasy přítomných prodeje pozemků z majetku obce takto:

- p.p.č. 836/2 v k.ú. Chotyně o velikosti 1 036 m2 za částku 46 620,- Kč

- p.p.č. 67/3 v k.ú. Grabštejn o velikosti 1 269 m2 za částku 215 730,- Kč

- p.p.č. 67/4 v k.ú. Grabštejn o velikosti 1 397 m2 za částku 237 490,- Kč

- p.p.č. 774/4 v k.ú. Chotyně o velikosti 1 219 m2 za částku 207 230,- Kč

- p.p.č. 315/55 v k.ú. Chotyně o velikosti 1 024 m2 za částku 25 600,- Kč

7/ Schvaluje všemi hlasy přítomných Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4008393/VB1 mezi obcí Chotyně a společností ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o pozemky, kterými bude vedena elektro přípojka k DPS.

8/ Schvaluje všemi hlasy přítomných uzavření účtů obce Chotyně (číslo účtu 19823461/0100 a 19-8532460207/0100) u Komerční banky a.s.

 

 
         
 
© 2003-2022 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...