Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obec »  Historie »

 
 
     

Kronika školy: školní rok 1952-1953

datum zveřejnění: 21.1.2004 zdroj: Chotyňáček 1/2004

 

Slavnostní zahájení školního roku 1952-53 bylo dne 1. září. Školní oslavě byli přítomni rodiče žáků, zástupci MNV, KSČ, SRPŠ a patronátního závodu. Jelikož stoupl celkový počet žáků na 100, byla škola v letošním školním roce organizována jako trojtřídní.

 

Během prázdnin byla připravena v přízemí třetí třída. Místnost byla vymalována, opatřena stahovací tabulí a potřebným nábytkem.

K září nebyla však na školu ustanovena žádná třetí učitelská síla, bylo vyučováno ve dvou třídách a sice:

 

 I. tř.        1. a 3. post. roč.           50 žáků

II. tř.        2., 4. a 5. post. roč.      50 žáků

Celkem                                      100 žáků

 

Obě třídy byly přeplněny a práce učitelů velmi ztížena.

Změna v učitelském sboru nastala 1. října 1952, kdy byla na školu ustanovena třetí učitelská síla, s. Helena Ficová. Tato soudružka po skončení studia na gymnáziu absolvovala 6 týdenní kurz pro učitele a na zdejší škole začala svou učitelskou dráhu. Zapojila se do práce ve výboru žen v obci a SČSP.

Žactvo bylo od 1. října rozděleno do tří tříd:

  I. tř.     1. post. roč.  9 chlapců + 16 dívek  = 35 žáků

 II. tř.     2. post. roč.  5 chlapců +  8 dívek  =  13 žáků

              4. post. roč.  9 chlapců + 10 dívek =  19 žáků

III. tř.     3. post. roč.  7 chlapců  + 8 dívek  =  15 žáků

              5. post. roč. 11 chlapců  + 8 dívek  =  19 žáků

 

V I. tř. vyučovala H. Mikulášková, ve II. tř. H. Ficová a ve III. tř. J. Mikulášek. Aby bylo rovnoměrné rozdělení hodin na všechny členy sboru, bylo rozhodnuto, že s. Mikulášková bude vyučovati hudební výchově ve III. tř.

V letošním školním roce se po celý rok nevyučovalo žádnému náboženství.

Letos byla provedena nová organizace členství v dorostu ČČK. Členem se mohl stát ten, kdo prodělal kurs „Připraven k zdravotnické obraně“.

Do kursu se přihlásilo 18 žáků. Scházeli se po vyučování ve třídě a vedl ji lidový zdravotník s. Tomáš Braun. Zkoušky k získání odznaku PZO skládali veřejně na slavnostní schůzi, kterou svolalo sdružení rodičů a přátel školy. Každý žák obdržel vedle odznaku PZO I. stupně odměnou i pěknou knihu, kterou zakoupilo SRPŠ.

Z fotografií bylo zhotoveno vkusné tablo, které bylo umístěno ve výkladní skříni zdejší mlékárny.

Na škole byly pořádány „Dny otevřených dveří“. Rodiče žáků byli zváni, aby přišli do školy a byli přítomni vyučování. U některých rodičů, zejména těch, jejichž děti ve škole dobře prospívali, se tato akce setkala s velkým zájmem a pravidelně navštěvovali „Den otevřených dveří“. Rodiče žáků se slabým prospěchem se málokdy přišli podívat na práci svých dětí ve škole a proto bylo třeba, aby učitelé navštěvovali rodiny žáků a hovořili s rodiči o výchově dětí.

Na počátku školního roku bylo na škole nově ustanoveno sdružení rodičů a přátel školy, jehož předsedkyní byla s. Mastníková. SRPŠ si po celý rok dobře vedlo a pomáhalo učitelům v jejich práci.

V tomto školním roce podařilo se na škole založiti pionýrskou organizaci. Pionýrská organizace je povolána pomáhat škole při vštěpování socialistického poměru k učení a k užitečné práci pro veřejnost. Pionýr musí být vzorem žákům ostatním v učení a v kázni.

Činnost pionýrské organizace trpěla v tomto roce nedostatkem zkušeností, jak vedoucích z řad ČSM, tak i učitelů. První vedoucí naší PO byla s. L. Blažková, členka ČSM z u. p. Vulkán v Hrádku.

V tomto školním roce byla družina mládeže přestěhována z nevyhovujících místností v bývalém hostinci do vlastní budovy, kde bývala umístěna česká menšinová škola.

Během školního roku byly na škole uspořádány oslavy státních svátků a významných památných dnů. Žáci, pod vedením svých učitelů, zúčastnili se též oslav v obci a několikrát svým kulturním pořadem zpestřili program.

Dne 1. června byl zrušen přídělový systém pro nákup potravin, šatstva, obuvi a všech ostatních potřeb. Současně s tímto opatřením byla provedena měnová reforma. Za stará platidla byla vyměněna platidla nová od 1 halíře do 100,- Kč. Výměna peněz byla prováděna v hodnotě 5 starých korun na 1,- Kč novou.

Měnová reforma postihla ty, kteří hromadili doma větší obnosy peněz. Výhodná byla pro drobné střádaly, kteří své úspory ukládali na vkladní knížku.

Rovněž ceny byly upraveny v rovnoměrném poměru dřívějšího volného trhu. Po měnové reformě byl trh spotřebního zboží dobře zásoben a objevovalo se stále více nového zboží.

1. VI. byl na hřišti uspořádán mezinárodní den dětí. Pro děti byly připraveny různé druhy zábavy, děti předvedly závodivé hry, závody na koloběžkách.

Na ukončení školního roku byl uspořádán školní výlet. I. tř. odjela na Ještěd, II. a III. tř. odjela autokarem do Prahy.

Školní rok byl slavnostně ukončen dne 30. VI. za přítomnosti zástupce MNV, KSČ, výboru žen a patronátního závodu. Nejlepší žáci a nejpilnější sběrači odpadových surovin byli odměněni.

  I. tř.  1. post. roč. 18 chlapců  + 16 dívek =  34 žáků

 II. tř.  2. a 4. p. r.  13 chlapců  +  17 dívek =  30 žáků

III. tř.  3. a 5. p. r. 14 chlapců   +  16 dívek =  30 žáků

Celkem                 45 chlapců   +  49 dívek =  94 žáků

 

 
         
 
© 2003-2021 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...