Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obec »  Historie »

 
 
     

Kronika školy: školní rok 1953-1954

datum zveřejnění: 6.3.2004 zdroj: Chotyňáček 2/2004

 

Letošní školní rok byl zahájen podle zákona ze dne 24. dubna 1953 o školské soustavě a vzdělání učitelů – školský zákon.

 

Pro socialistickou společnost, kterou budujeme, musí naše škola vychovávat všestranně rozvité a dokonale připravené nové socialistické občany – dělníky, rolníky a inteligenci.

Toto poslání může splnit jen škola spjatá s velkými úkoly socialistického budování a s politickým, hospodářsko- technickým a kulturním rozvojem vlasti a s její obnovou.

Velkému poslání socialistické školy musí odpovídat taková příprava a vzdělání učitelů, hlavních to činitelů ve školní výchově mládeže, které zajistí vysokou ideovou úroveň jejich pedagogické práce.

Podle nového školského zákona rozdělují se školy na školy mateřské, školy všeobecně vzdělávací a školy odborné.

Typy všeobecně vzdělávacích škol: Osmiletá střední škola a jedenáctiletá střední škola. Kde nejsou podmínky pro zřízení střední školy, zřídí se prvních pět postupných ročníků, které se označují jako národní škola. Žáci, kteří ukončí pátý postupný ročník národní školy, pokračují ve školní docházce v šestém postupném ročníku nejbližší střední školy.

Dne 1. září 1953 sešli se žáci ve slavnostně vyzdobené škole, aby zahájili nový školní rok. Byli přítomni zástupci MNV, KSČ, SRPŠ a patronátního závodu. Ředitel školy ve svém proslovu promluvil o novém školském zákoně.

I. tř.:

1. post. roč.  11 chlapců + 8 dívek = 19 žáků

II. tř.:

2. post. roč.  18 chlapců +  12 dívek = 30 žáků

4. post. roč.  4 chlaci  +  7 dívek = 11 žáků

Celkem  22 chlapců + 19 dívek = 41 žáků

III. tř.:

3. post. roč. 3 chlapci +  9 dívek = 12 žáků

5. post. roč.  11 chlapců +  12 dívek = 23 žáků

Celkem  14 chlapců + 21 dívek = 35 žáků

 

V letošním školním roce nebyly v učitelském sboru žádné změny.

I. tř. vyučovala H. Mikulášková

II. tř. vyučovala H. Dostálová – Ficová

III. tř. vyučoval J. Mikulášek

 

Letos se opět žáci a žákyně přihlásili do kurzu první pomoci, který opět vedl lidový zdravotník s. Tomáš Braun.

Od 1. září 1953 nastoupila do Družiny mládeže nová vychovatelka s. Jiřina Blahnová. Počet dětí v družině během roku stále stoupal, stále více a více matek nastupovalo do zaměstnání. Během školního roku se stravovalo v družině přes 40 žáků.

Na začátku školního roku bylo ustanoveno nové sdružení rodičů a přátel školy, jehož předsedkyní byla opět zvolena s. Mastníková, která se osvědčila jako dobrá a obětavá pracovnice.

Na začátku nového školního roku prohlédla odborná dětská lékařka z Liberce všechny žáky. Někteří byli zasláni na odborné vyšetření, jedna žákyně na operaci, jedna do ozdravovny, kde byla 3 měsíce. Zdravotní stav dětí byl dobrý, epidemické nemoci se nevyskytly.

Během školního roku byly též 2x  prohlédnuty a opraveny zuby všem žákům.

Během roku byly na škole uspořádány oslavy státních svátků a významných památných dnů. Žáci se zúčastnili i všech oslav v obci za vedení svých učitelů.

Důstojně bylo oslaveno 36. výročí Velké říjnové revoluce a Den znárodnění. Žáci se zúčastnili všech oslav, pořádaných v Měsíci československo-sovětského přátelství.

31. prosince byla úspěšně splněna první Gottwaldova pětiletka. Závody v naší obci své úkoly splnily před 31. prosincem.

19. prosince oslava 70. výročí narození A. Zápotockého, prezidenta Československé republiky.

21. prosince 75. výročí narození J. V. Stalina. Svaz československo-sovětského přátelství spolu s výborem žen uspořádal pro děti v sále Jednoty nadílku Dědy Mráze dne 1. ledna 1954. Všechny přítomné děti byly po programu obdarovány.

21. ledna Vzpomínka 30. výročí V. I. Lenina.

25. února bylo vzpomenuto 7. výročí vítězství československého pracujícího lidu.

5. března první výročí úmrtí J. V. Stalina.

V rámci oslav Mezinárodního dne žen byla v naší obci otevřena „Kulturní jizba“. Osvětová beseda v Chotyni byla za svoji práci odměněna KNV kulturní jizbou. Pro tuto jizbu byly nově upraveny místnosti, přemístěna do ní knihovna a slavnostní otevření bylo 8. března, k svátku mezinárodního dne žen. Na slavnost byly pozvány všechny ženy z obce a žáci z mateřské a z národní školy jím přednesli svůj program. Po programu odevzdali svým maminkám dárečky, které si pro ně připravili.

Do knihovny v kulturní jizbě byla převedena i žákovská knihovna ze školy.

14.III. bylo na škole vzpomenuto 1. výročí úmrtí prvního dělnického prezidenta ČSR K. Gottwalda. Škola se zapojila k oslavám 1. máje, které byly pořádány v Hrádku.

9. května oslavili žáci 9. výročí osvobození Sovětskou armádou. Zúčastnili se též všech oslav, které byly k tomuto výročí pořádány v obci.

Vedení PO se ujmula se v tomto školním roce s. J. Blahnová, vychovatelka v družině mládeže. V budově družiny mládeže si upravili pionýři jednu místnost jako svou klubovnu, kde se scházeli. Práce PO nebyla v tomto školním roce na výši.

Při národní škole byl založen mičurinský kroužek, jehož vedoucím byl s. Václav Šturm, dělník v Chotyni. Tento soudruh věnoval všechen svůj volný čas vedení kroužku a s nevšední obětavostí pracoval na mičurinské zahradě. MNV přidělil mičurinskému kroužku pozemek koncem dubna 1954. Na zahradě bylo pěstováno na 20 druhů cizokrajných rostlin.Čestného uznání se mladým mičurincům dostalo za účast na přehlídce práce mladých mičurinců v Liberci, kde získali 1. místo mezi národními školami.

Od 1. června, kdy byly uvolněny všechny potraviny, bylo první zlevnění cen od 1. října 1953. Ceny byly sníženy u mnoha druhů textilu, obuvi, u zboží široké potřeby a u některých druhů potravin. Zlevnění bylo přijato všemi pracujícími radostně.

Podle nového volebního zákona, který proti starému buržoaznímu vykazuje mnoho základních změn, byli v květnu voleni tajnou a svobodnou volbou zástupci MNV, ONV a KNV. V Chotyni byl samostatný volební okrsek s volební místností a agitačním střediskem. Agitační středisko bylo otevřeno v kulturní jizbě a jeho vedoucím byl ustanoven ředitel školy, který je též správcem OB. Řídil práci agitátorů. Tito získali k volbám a X. sjezdu strany přes 3000 hodin závazků na pomoc JZD a splnění akčního plánu MNV. Bylo zvoleno 9 členů MNV, jeden člen do ONV (s. Vele) a do KNV za hrádecký okrsek s. Raja. K volbám se dostavili všichni občané starší 18 let a kandidáti byli zvoleni v procentech odevzdaných hlasů.

Předsedou NV byl zvolen s. J. Kraj, dělník.

V letošním školním roce žáci pilně sbírali odpadové suroviny, léčivé byliny, kaštany a žaludy pro lesní správu.

Žáci spořili pilně a dostali od spořitelny v Liberci jako odměnu míč na odbíjenou. Letošní mezinárodní den dětí byl připraven v zámecké zahradě na Grabštejně. SRPŠ spolu s vojenskou posádkou Grabštejn připravilo pro děti i dospělé velmi pěkné nedělní odpoledne. Vojáci předvedli výcvik vojenských psů, útok a chování psa v boji.

K mezinárodnímu dnu dětí koupily si děti televizor, na který si samy ušetřily sběrem lahví a odpadových surovin. Byl to ten nejhezčí dárek, který si děti samy koupily k svému svátku.

I. tř. odjela na výlet na Ještěd, II. tř. do Českého ráje a III. tř. do Krkonoš na dvoudenní výlet.

Školní rok 1953-54 byl slavnostně ukončen 30. června 1954. Nejlepší žáci a nejlepší sběrači dostali jako odměnu knihu, kterou zakoupil patronátní závod.

 

 
         
 
© 2003-2021 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...