Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obec »  Historie »

 
 
     

Kronika školy: školní rok 1954-1955

datum zveřejnění: 30.4.2004 zdroj: Chotyňáček 4/2004

 

Zažloutlé listy školní kroniky nám připomínají události staré už 50 let.

 

Slavnostní zahájení nového školního roku bylo dne 1. září 1954. Oslavě byli přítomni rodiče žáků, předseda MNV, zástupci z KSČ a patronátního závodu.
X. sjezd KSČ ukládá učitelům zlepšit kvalitu vědomostí a snížit procento propadání. Splnit tuto direktivu jest povinností každého vlastenecky cítícího učitele. V tomto úsilí však nemůže stát učitel osamocen. Má sice rozhodující úlohu při zlepšování prospěchu a kázně žáka, toto zlepšování však závisí i na mnoha jiných činitelích.
MNV by proto měl organizovat soustavnou pomoc učiteli při plnění jeho velkého vlasteneckého úkolu tak, aby se zlepšování kvality školní práce stalo úkolem i široké veřejnosti.
Otázka školní výchovy mládeže se stává otázkou celonárodní. Tento celonárodní zájem o školu, o naše žáky a učitele byl vyvolán velkou péčí, kterou škole prokazuje naše strana a vláda – bylo to prosincové zasedání UV KSČ , VIII. celostátní učitelské konference a X. sjezd strany. Vyjasnily se tak závažné otázky, jako je poslání školy a učitele ve společnosti budující socialismus, správné pojetí političnosti školy. Pozornost našich pedagogů obrátila se k pokrokovým tradicím naší školy a pedagogiky, na něž přímo navazuje.
I. tř. 1. post. roč. 9 chlapců + 15 dívek = 24 žáků
II. tř. 2. post. roč. 9 chlapců + 8 dívek = 17 žáků
3. post. roč.18 chlapců + 11 dívek = 29 žáků

III. tř. 4. post. roč. 3 chlapci + 9 dívek = 12 žáků
5. post. roč. 5 chlapců + 10 dívek = 15 žáků
Celkem 44 chlapců + 53 dívek = 97 žáků

I. tř. H. Mikulášková
II. tř. H. Dostálová
III. tř. J. Mikulášek

Vychovatelkou v družině mládeže byla jako loňského roku s. J. Králová. Jmenovaná nastoupila 1. III. 1955 mateřskou dovolenou a jelikož se nemínila po mateřské dovolené vrátiti do služby, byla na její místo ustanovena s. Marie Válková. Ačkoliv žádnou podobnou práci nikdy nezastávala, dobře se zapracovala. Snažila se získat vědomosti o své práci, aby tuto mohla stále zlepšovat tím, že navštěvovala všechny aktivy pro vychovatelky DM a okolní družiny.
Předsedkyní SRPŠ byla pro letošní rok zvolena s. N. Brodská. Na schůzích bylo jednáno o zlepšení prospěchu a chování žáků. Závadou byla malá účast právě těch rodičů, jejichž děti mají slabý prospěch, nebo by bylo třeba zlepšiti jejich chování ve škole i mimo školu.
Během školního roku byly dětem 2 x prohlédnuty a opraveny zuby. 4. října byla provedena lékařská prohlídka žáků. někteří žáci byli posláni na odborné vyšetření do Liberce. Zdravotní stav žactva byl dobrý. Žáci a žákyně vyšších postupných ročníků se přihlásili do zdravotnického kroužku, který vedl s. T. Braun.
S. H. Mikulášková nastoupila v měsíci říjnu nemocniční léčení a po návratu z nemocnice měla zdravotní dovolenou. Začala vyučovati až po pololetních prázdninách. Po dobu její nemoci vyučoval v I. tř. J. Mikulášek, střídavě dopoledne v I. tř. a odpoledne ve III. tř.
S. H. Dostálová nastoupila v listopadu mateřskou dovolenou a na škole zůstal sám ředitel školy.
S. instruktorka poslala na výpomoc s. Morávka z Donína, který na zdejší škole vyučoval asi 14 dní, než byla na výpomoc přidělena s. H. Hyková, učitelka z osmileté střední školy v Rynolticích. Tato vyučovala na škole až do doby, kdy po ukončení mateřské dovolené nastoupila s. Dostálová.
Na škole bylo vzpomenuto všech státních svátků a památných dnů. 6.X. Dne čs. armády. Byla připravena beseda žáků s příslušníky čs. armády z Liberce. Žáci připravili kulturní program. Ředitel školy promluvil o naší lidově demokratické armádě. 28. X. Den znárodnění – prohlášení čs. samostatnosti. Žáci vyslechli program rozhlasu. Třídní učitelé vzpomněli tohoto dne v hodinách českého jazyka a dějepisu.
7. XI. Výročí velké říjnové socialistické revoluce zahájení měsíce čsl. – sovětského přátelství. Na škole byla uspořádána společná oslava. Program obstarali žáci, byl vyslechnut program školského rozhlasu. Večer se zúčastnili žáci položení věnců k pomníku padlého příslušníka Rudé armády a společné oslavy v obci, kde přispěli též svým programem.
Učitelé i žáci se zúčastnili též i ostatních akcí, které v měsíci československo-sovětského přátelství připravilo OB.
23. XI. 58 výročí narozenin prvního dělnického prezidenta ČSR K. Gottwalda.
19. XII. 70. výročí narození A. Zápotockého, druhého dělnického prezidenta ČSR.

… pokračování kroniky /rok 1955/ v květnovém čísle

 

 
         
 
© 2003-2021 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...