Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obec »  Historie »

 
 
     

Kronika školy: školní rok 1955-1956

datum zveřejnění: 30.4.2004 zdroj: Chotyňáček 6/2004

 

Zažloutlé listy školní kroniky nám připomínají události staré už 50 let.

 

1. I. 1955 uspořádalo SRPŠ spolu s výborem žen nadílku Dědy Mráze spojenou s dětským karnevalem. Všechny děti byly obdarovány, nejlepší masky obdržely na památku od SRPŠ knihu.
21. I. úmrtí V. I. Lenina.
25. II. Den vítězství čsl. pracujícího lidu.
5. III. 2. výročí úmrtí J. V. Stalina.
8. III. Mezinárodní den žen. V agitačním středisku byla uspořádána oslava, kde žáci přednesli kulturní program a přítomné maminky obdarovali dárky, které si pro ně ve škole připravili. Zástupci pionýrské organizace pozdravili též v závodním rozhlase soudružky z patronátního závodu. Žáci napsali pozdravné dopisy našim družstevnicím.
14. III. 2. výročí úmrtí s. K. Gottwalda.
1. V. Svátek práce. Žáci a učitelé se zúčastnili společně s dělníky a družstevníky společných oslav v Hrádku nad Nisou.
9. V. 10. výročí osvobození naší republiky Sovětskou armádou. Za těchto prvních deset let radostného a svobodného života změnili jsme tvárnost naší země, změnila se i celá naše společenská struktura. Vyrostly nové továrny, byly vybudovány přehrady, novými vymoženostmi byla vyzbrojena naše průmyslová i zemědělská velkovýroba. Země i lidé se stali bohatšími. Nebývalý rozvoj vzdělanosti a kultury zaznamenala naše společnost, jež si dala za úkol svým podílem při budování socialismu přispíval k zajištění světového míru a k šťastné budoucnosti lidstva. Všechen náš pracující lid se připravil k důstojným oslavám tohoto významného výročí. V naší obci byla rozvinuta široká akce závazků na úpravu a velebení obce a na pomoc JZD. Této akce se zúčastnili i učitelé. Bylo získáno 3033 brigádnických hodin. Na úpravu a zvelebení obce 1304 hodin, na pomoc JZD 1729 hodin. Byly upraveny a očištěny silnice, započato s úpravou parku poblíž školy, ale tato práce nebyla dokončena. Budova družiny mládeže byla upravena uvnitř i zvenčí, mnoho občanů si v této akci upravilo své domy a zahrádky. Naše škola se zapojila též do soutěže škol krajů Liberec – Plzeň na úpravu budov a jejich okolí. Byly zhotoveny květinové truhlíky do oken a osázeny květinami, vyzdobeny učebny, chodby a okna. S. Šturm, vedoucí mičurinského kroužku, splnil se s. V. Boučkem před termínem závazek postavení kůlny na nářadí a semena na mičurinské zahradě. Postavení plotu kolem školy nebylo splněno v daném termínu, neboť nebylo pletivo. Ke dni vítězství byly ve třídách uspořádány vzpomínkové slavnosti. Žáci vyslechli školský rozhlas „Volá Praha“.
1. VI. K Mezinárodnímu dnu dětí sehrála s. Válková, vychovatelka v DM s dětmi pohádku „Perníková chaloupka“. Čistý příjem z tohoto představení 450,- Kč byl uložen na výherní vkladní knížku. Děti si chtějí pro DM zakoupit rozhlasový přijímač.
Vedoucí pionýrské organizace byla v letošním školním roce s. J. Králová, vychovatelka DM. Po jejím odchodu převzala PO s. Dostálová, učitelka zdejší školy, neboť nebylo možno sehnat jinou vedoucí. Místní skupina ČSM nevyvíjí žádnou činnost.
S. Šturm pokračoval i v letošním školním roce ve své úspěšné práci a staral se svědomitě o mičurinský kroužek. Mičurinská zahrada byla ve vzorném pořádku. Bylo vyseto opět velké množství různých druhů rostlin i cizokrajných. Počasí v tomto roce bylo velmi nepříznivé, deštivé, takže práce bylo mnoho, neboť plevel rychle rostl. I přes toto špatné počasí uzrály čtyři druhy kukuřice. Velmi pěkná byla větevnatá pšenice. Ta ale vlivem deště polehla v době květu, takže výnos byl malý. Mladým mičurincům se podařilo přeměnit žito ozim na jarní. I v letošním roce zúčastní se mičurinský kroužek okresní přehlídky mladých mičurinců v Liberci. Doufáme, že se čestně umístí.
Žáci po celý rok sbírali odpadové suroviny a za sběr obdrželi losy věcné sběrové loterie.
Žáci sbírali léčivé byliny, které byly škole stanoveny a umístili se v okrese na třetím místě.
Během školního roku spořilo přes 90% žáků.
I. a II. tř. odjela na jednodenní výlet autokarem do Prahy. Byli na pražském hradě, na Petříně, na Staroměstském náměstí, v ZOO a v mausoleu K. Gottwalda. III. tř. byla na výletě v Českém ráji. Navštívili Hrubou Skálu, Trosky a Prachovské skály.
Školní rok 1954-55 byl ukončen již 18. června, kdy bylo žákům rozdáno vysvědčení. Na slavnostním shromáždění žáků, rodičů, zástupců MNV a KSČ obdrželi vzorní žáci školy od zástupců a patronátního závodu odměnu – pěknou knihu.
Radostné oslavy desátého výročí naší vlasti Sovětskou armádou osvoboditelkou vyvrcholily I. celostátní spartakiádou. Naši spartakiádu můžeme právem považovat za vyvrcholení oslav. Především proto, že tělovýchovné hnutí Československa učinilo ze spartakiády nejmasovější projev našeho lidu a naší mládeže. Spartakiáda se stala typem nového podniku, který nemá obdoby v bohaté historii naší tělesné výchovy. Poprvé se sešel náš lid na tělovýchovné manifestaci v jednom šiku, aby dokumentoval svou jednotnou vůli, sílu a odhodlání budoval nový společenský řád v naší krásné vlasti. Stalo se tak vystoupeními krásných, zdravých a silných i ukázněných lidí.
Nejdříve probíhaly okresní a krajské spartakiády. Ve dnech 23. – 26. června patřil Strahov naší mládeži. Dny dospělých byli 2. – 5. července. Žáci i dospělí sledovali vystoupení na Strahově u školního televizoru. Dlouho budou znít naše srdce slavnostními a hrdinskými obrazy I. celostátní spartakiády.
Hospodaření v JZD od r. 1954 nebylo dobré vlivem špatné organizace práce. V březnu 1954 byli z družstva vyloučeni zemědělci Landa, Musil a Studničný. Po žních vystoupilo dalších 6 družstevníků z družstva. V r. 1955 byli získáni noví družstevníci z řad dělníků a tím se situace družstva opět upevnila. K zlepšení situace JZD přispělo i to, že 108 ha půdy bylo předána čsl. státním statkům v Hrádku nad Nisou. JZD hospodaří nyní na 123 ha zemědělské půdy a tu stačí obdělat.

 

 
         
 
© 2003-2021 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...