Mikroregion
 
 

Mikroregion »

 

Chotyně »  Školy »

 
 
     

Zpráva o činnosti Základní a mateřské školy Chotyně za školní rok 2005/2006

autor: Mgr. Eva Futerová, ředitelka ZŠ datum zveřejnění: 16.11.2006 zdroj: Chotyňáček

 

Jedná se o výtah základních informací z celkové zprávy, která má 9 stran.

 

Právní forma školy: Malotřídní škola (čtyřtřídní) spojená s mateřskou školou, jídelna s vývařovnou a výdejnou.
Kapacita základní školy – nejvýše 126 dětí.
Kapacita mateřské školy – nejvýše 46 dětí.
Celkový počet žáků ZŠ ve školním roce 2005/2006 je 58, počet žáků na jednu třídu je 14,5.
Celkový počet žáků MŠ ve školním roce 2005/2006 je 46.

Přehled prospěchu žáků:

1. ročník 13 s vyznamenáním
2. ročník 11 s vyznamenáním 2 prospěli
3. ročník 10 s vyznamenáním 2 prospěli
4. ročník 6 s vyznamenáním 1 prospěl
5. ročník 8 s vyznamenáním 5 prospělo

Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento rok, spolupráce s rodiči, školami a dalšími organizacemi ZŠ a MŠ

 • péče o talentované a zaostávající žáky, vzájemné konzultace, nové přístupy k práci
 • spolupráce s PPP Liberec – integrace žáků dle doporučení
 • spolupráce s MŠ a společné akce
 • studium zaměstnanců a zkvalitnění výuky
 • zařazení střídání činností, zavedení různých forem vyučování, získání vhodných pomůcek, projektové vyučování, exkurze k výuce
 • spolupráce se zubním lékařem a projekt zdravé zuby
 • spolupráce s lesníky – sběr lesních plodů na přikrmování
 • pravidelná veřejná vystoupení žáků školy
 • projekty eko.týden – vyčištění řeky a okolí hradu Grabštejn, sportovní den, vánoční dílny a zdobení vánočního stromu na hradě, podzimní den, týden národů a jazyků, mléko pro školy
 • sběr eko.odpadu, papíru, bylin, třídění odpadu
 • měsíčně akce MŠ na různá témata a spolupráce MŠ a ŠD
 • stálé sledování kázně a chování, pravidelné hodnocení při společných schůzkách s dětmi
 • individuální péče o děti s SPU
 • spolupráce s rodiči a SRPŠ
 • zlepšení prostředí pro děti a zaměstnance
 • divadelní představení v Liberci
 • pomoc učitelů i dětí při zařazení do školy žáků zvláštní školy a handicapovaného žáka
 • spolupráce s Policií ČR, soutěže, programy, přednášky
 • spolupráce s hradem Grabštejn

 

Údaje o kontrolách

Byla provedena kontrola hospodaření Krajským úřadem Libereckého kraje.

 

Údaje o dalších aktivitách

 • účast ve výtvarné soutěži Nisa – řeka, která nás spojuje – dvě ocenění v jedné kategorii, ceny byly slavnostně předány v Liberci
 • 5. místo v soutěži sběru papíru (počítáno na jednoho žáka)
 • výzdoba vánočního stromu na hradě Grabštejn
 • již tradiční úklid okolí hradu Grabštejn
 • pořádání dopravní soutěže ve spolupráci s policií, získali jsme maskota policie
 • účast v testování 5. ročníků firmou Cermat
 • účast na atletických závodech pořádaných školou Donín
 • exkurze do ZOO Liberec, botanické zahrady, planetária v Praze, na kozí farmě v Pěnčíně s prohlídkou výroby skleněných šperků a okolních kulturních míst
 • den otevřených dveří v MŠ i ZŠ s ukázkami prací dětí
 • dny s budoucímu prvňáčky v ZŠ
 • akademie pro rodiče
 • výtvarná výzdoba pro benefiční koncert Liška Bystrouška

 

Další záměry školy

Na rok 2006/2007 je v přípravě tvorba rámcového vzdělávacího plánu pro naši školu se zaměřením ne ekologii. Tímto zaměřením navážeme na program v mateřské škole, kde ekologický program již probíhá. Čeká nás i řada rekonstrukcí a oprav zařízení. Rekonstrukční práce jsou vždy velmi náročné pro všechny zaměstnance. Dále budeme podporovat talentované žáky a to i v odpoledních činnostech v družině a v kroužcích. V přípravě je i projekt dopravní soutěže pro více škol mikroregionu. Máme také zájem o příhraniční turistiku dětí v rámci výuky. Zároveň budou probíhat tradiční projekty a akce naší školy.

 

 
         
 
© 2003-2020 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...