Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Zájmové organizace »  T. J. Sokol »

 
 
     

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích v roce 2021

datum zveřejnění: 4.1.2022 zdroj: TJ Sokol Chotyně

 

Dotační program Libereckého kraje

 

TJ. Sokol Chotyně
Rok se s rokem sešel a nastal čas bilancování. A co se za uplynulý rok seběhlo?
Celý rok se opět nesl v duchu Covidu a i když hygienická opatření nebyla tak drastická jako v roce
2020, přesto jsme z důvodu vládních nařízení museli zrušit, nebo posunout některé turnaje.
Karantény našich členů občas zasáhly do pravidelných tréninků, ale důležité je to, že se cvičilo. Hodně
jsme se naučili cvičit venku a využívat naše venkovní sportoviště. Proto jsme se získanou dotaci
z dotačního programu Libereckého kraje z programu pro ,,Podporu sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních organizacích 2021“, rozhodli použít na rekonstrukci doskočiště pro skok daleký.
Doskočiště je součástí venkovního areálu, je přístupné všem sportovním oddílům, škole i široké
veřejnosti. Velké poděkování v podpoře naší činnosti patří obci Chotyně, která pravidelně podporuje
naši činnost a významně se podílela i na financování doskočiště.
Svou činnost pravidelně provozoval oddíl volejbalu, fotbalu, nohejbalu a za všestrannost oddíl
seniorek, oddíl cvičení rodičů s dětmi a předškolními dětmi. Podařilo se nám získat kvalifikaci
cvičitelek III. třídy pro předškolní děti a rodiče s dětmi. S tímto oddílem jsme získali druhé místo
v soutěži s Penny – Hýbeme se hezky Česky. Připravovali jsme občerstvení na čarodějnice a Vílu Nisu,
s obcí se podíleli na pořádání lampionového průvodu, v září uspořádali sportovní odpoledne pro děti,
vánoční cvičení a zdobení stromku pro zvířátka.
V červenci jsme finančním darem podpořili členy TJ. Sokola Lužice, kteří byli zasaženi ničivým
tornádem.
V říjnu tohoto roku naše řady rozšířil další oddíl nohejbalu. Tento oddíl plánuje rozšířit svou činnost o
kategorii žáků.
Pomyslné dveře našich oddílů jsou stále otevřené, každý z vás je vítán.
Na závěr bych vám všem chtěla popřát pevné zdraví, lásku a toleranci po celý následující rok.
M. Nováková

 

 (74 kB)
 (62 kB)
 (67 kB)
 (66 kB)
 (59 kB)
 (78 kB)
 (76 kB)
 (47 kB)
doskočiště (136 kB)
doskočiště (131 kB)
 (117 kB)
 (189 kB)
 (167 kB)
 (131 kB)
 (161 kB)
 (88 kB)
 
         
 
© 2003-2023 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...