Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Zájmové organizace »  T. J. Sokol »

 
 
     

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích v roce 2022

datum zveřejnění: 10.1.2023 zdroj: TJ Sokol Chotyně

 

Dotační program Libereckého kraje

 

Sokoli a Sokolíci 2022

Jaký byl náš rok s covidem a po covidu? Cvičili jsme, cvičíme a budeme cvičit, to můžeme všem slíbit.

První významnou událostí byla únorová výroční členská schůze , zde byl zvolen nový místostarosta Miroslav Holub a nová jednatelka Ivana Morgensternová. Touto cestou bych ještě jednou chtěla poděkovat za dlouholetou výbornou práci a spolupráci bývalé jednatelce paní Haně Němcové.

 V naší jednotě jsou činné oddíly volejbalu, nohejbalu, fotbalu a oddíl všestrannosti. Všestrannost zastupuje především oddíl Cvičení rodičů s dětmi, který tvoří náš nejpočetnější oddíl. A zapomenout nesmíme ani na naše seniorky, které se stále pravidelně scházejí.

Nyní se vrátím k našim nejmenším. Scházíme se pravidelně každý čtvrtek od 17. – 18.00 hodin, při hezkém počasí využíváme venkovní areál, v zimě jsme v tělocvičně. Cvičíme s dětmi od 2 let, horní hranici stanovenou nemáme, takže nejsou výjimkou děti školní. Symbióza malých s velkými je dokonalá a odráží hezké vztahy dětí v rámci rodiny. Ze společných akcí bych chtěla zmínit zdařilé vystoupení na Víle Nise, opékání buřtů na ukončení školního roku a Mikulášskou nadílku. Oddíl se zúčastnil soutěže ,,Hýbeme se hezky česky s Penny“, kde jsme obsadili druhé místo.

Oddíl volejbalu trénuje úterky a pátky od 18. – 20.00 hodin. V průběhu roku pořádá několik turnajů, ze kterých bych zmínila  ,,Memoriál Karla Smetáka“. Členové oddílu se významně podílejí na organizaci společenských akcí a údržbě tělocvičny.

Oddíl nohejbalu v naší jednotě působí druhým rokem. Oddíl je registrován v oficiální soutěži a v letošním roce se stal pořadatelem Mistrovsví ČR ve dvojicích a trojicích žen. Trénují : ženy: čtvrtky, neděle,  muži: středy.

Oddíl fotbalu trénuje v úterý a čtvrtky na venkovním fotbalovém hřišti, v zimě pak soboty v  sokolovně. Zápasy hrají v soutěži: Třetí třída JIH. Na venkovním hřišti pravidelně hostují hráči Rugby Clubu Liberec.

Co se týče budovy tělocvičny máme za sebou poměrně hodně práce. Řešili jsme požár, který vznikl od stropního svítidla. Kvůli této události jsme museli opětovně vymalovat sál. Při této příležitosti jsme pro snížení nákladů na energie vyměnili všechna svítidla na sále. Tady patří velký dík M. Holubovi a jeho pomocníkům K. Jägrovi a M. Hausmanovi, kteří výměnu zvládli v době prázdnin a dovolených. Další počin realizoval K. Čermák, jedná se regály v nářaďovně. Tyto plánujeme ještě rozšířit v příštím roce.

První akcí, kterou jsme v tomto roce uspořádali byl Dětský maškar bál, plná tělocvična masek a řídících dětí nám byla tou největší odměnou. Připravovali jsme občerstvení na Pálení čarodějnic a Vílu Nisu,  v září jsme uspořádali tradiční sportovní odpoledne ve venkovním areálu sokolovny, jako pořadatelé jsme se se ctí zhostili pořadatelství Mistrovství ČR v nohejbale žen – dvojice, trojice.  Oblíbenou podzimní akcí je pak Pouštění osvětlených lodiček na počest padlým Sokolům ve druhé světové válce. Pro děti pak Mikulášskou nadílku a několik volejbalových a nohejbalových turnajů.

Tuto činnost bychom však nezvládli bez finanční pomoci Obce Chotyně a Libereckého kraje, kde čerpáme podporu z programu ,,PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE VE SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍCH 2022“. Současně pro organizaci akcí pro děti oslovujeme o pomoc místní podnikatele a živnostníky.

Vám Všem, kteří nás podporujete za srdce děkujeme a přejeme zdraví a spokojenost v nastávajícím novém roce.

V případě zájmu o členství v našich oddílech , můžete volat na tyto kontakty:

Fotbal: A. Kolínský: 602 448 187

Nohejbal: K. Čermák: 776 718 940

Volejbal: M. Nováková: 608 173 389

Cvičení rodičů s dětmi: M. Nováková: 608 173 389

 

Za T. J. Sokol Chotyně

Marcela Nováková

 

 (112 kB)
 (147 kB)
 (174 kB)
 (167 kB)
 (115 kB)
 (182 kB)
 (144 kB)
 (55 kB)
 (70 kB)
 (125 kB)
 (70 kB)
 (67 kB)
 (98 kB)
 (90 kB)
 (83 kB)
 
         
 
© 2003-2023 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...