Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Zájmové organizace »  T. J. Sokol »

 
 
     

Valná hromada TJ SOKOL

autor: Miroslav Bartoň – starosta T.J., Vlasta Landová – hospodářka T.J. datum zveřejnění: 23.4.2003 zdroj: Chotyňáček

 

V pátek 21. března se sešli členové Tělocvičné jednoty SOKOL Chotyně na Valné hromadě, aby zhodnotili svou činnost. Jednota má v současné době tři oddíly s celkovým počtem 70 členů.

 

Oddíl volejbalu má jedno družstvo mužů, jedno družstvo žen, které startují v okresní soutěži. Mimo to pořádají členové oddílu více než 5 turnajů s průměrnou účastí 6 družstev v tělocvičně nebo na venkovním kurtu. Tyto turnaje jsou oblíbené.

Po delší odmlce obnovil svou činnost oddíl nohejbalu. Také jeho členové se chystají pořádat různé turnaje.

V oddíle všestrannosti se schází žactvo, dorost i dospělí členové. Každou středu cvičí v sokolovně oddíl nejmladšího žactva pod vedením cvičitelky Jarmily Lhotákové, která se dětem maximálně věnuje. Několikrát týdně se schází v tělocvičně skupina staršího žactva pod vedením bratra Martina Novotného. Jeho hodiny s pestrou náplní jsou velmi oblíbené. Starší žáci a dorostenci hrají oblíbený florbal – nechybí mezi nimi ani děvčata. O ně se stará bratr Mirek Zeman.

V červnu roku 2002 se skupina starších žákyň naší jednoty zúčastnila veřejného cvičení na II. Sokolském sletu pod Ještědem ve společné skladbě s deštníky na hudbu J. Suchého. Děvčata pilně nacvičovala celý minulý cvičební rok. Odměnou jim byl velký a vřelý ohlas u diváků sletu. Tato skladba patřila k nejlepším.

Na přípravě a zajištění libereckého sletu se podílely i ženy naší jednoty. Tělocvičná jednota pořádá pravidelně již mnoho let tradiční Sokolský ples. Také Dětský karneval je zdařilou každoroční akcí. Příprava je náročná a zaměstná nemalou část členů jednoty.

Nedílnou součástí práce výboru tělocvičné jednoty je také starost o chod a údržbu sokolovny a jejího okolí. Tato činnost nám přidává vrásky na čele, protože náš rozpočet v roce 2002 skončil schodkem 17 915,- Kč. Jen za energie – plyn, elektřinu a vodu jsme vydali 97 390,- Kč, úklid a provoz budovy byl za cca 25 tisíc, opravy a drobná údržba stála okolo 30 tisíc – a to většinu prací udělali členové dobrovolně bez nároku na odměnu. Na vydání pro vlastní tělocvičnou a sportovní činnost zbylo pouze kolem 15 tisíc.

Jednota dostává dotace z České obce sokolské – loni bylo 50 tisíc, také 6 tisíc od Obecního úřadu, ale jak je vidět, tyto peníze zdaleka nestačí. Veškerý zisk z pronájmu tělocvičny, z plesu jde na provoz sokolovny. Proto také nestačí, aby členové platili řádné členské příspěvky, ale vybíráme i dodatečné příspěvky oddílové. Snažíme se všemi silami, aby sokolovna v obci sloužila pro mládež i dospělé.

 

 
         
 
© 2003-2019 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...