Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Projekty »  2012 - Česky »

 
 
     

1. Úvod - Zdůvodnění

Obec Chotyně postihla nad ránem 7.8.2010 extrémní povodeň přívalového typu – blesková povodeň.

 

Po 3. hodině ranní se zvýšila hladina vody v rybníku Zaďák, což vedlo k následnému vytopení středu obce. Posléze se zvedla i hladina rybníku Grabštejn a přilehlého potoka a řeky Lužická Nisa natolik, že voda vystoupila z koryt a zaplavila okolí, místy do výše 1 m nad terénem. Povodeň kulminovala okolo 14:30 hod, kdy se obcí prohnala přívalová vlna, která zatopila většinu obce. To zapříčinilo jakoukoliv nedostupnost dopravy. Voda začala opadávat až po 21. hodině. Obci přilehlé pozemky, chodníky, silnice, mostky, budovy, zábradlí, opěrné zdi, veřejné osvětlení v obci byly zaplaveny a zaneseny bahnem a naplaveninami.

Kvůli extrémnímu průběhu a intenzitě povodně bylo nutné provést evakuaci nejohroženějších obyvatel. Nedošlo k újmě na zdraví či životech.
Byly přerušeny dodávky plynu, elektrické energie a to nejen v zaplavených částech města, ale téměř na 84% města. Zkolabovala pevná telefonní síť i sítě mobilních operátorů.

 

 

 

EU fond pro regionální rozvoj     Cíl 3

 

 
         
 
© 2003-2021 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...