Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Projekty »  2012 - Česky »

 
 
     

2. Průběh povodně

V obci Chotyně začala povodeň dne 7.8.2010 po 3. hodině ranní. Přívalovým deštěm se během ranních hodin zvedla hladina vody v rybníku Zaďák, což vedlo k vytopení středu obce (zatopila domy, silnice a hřiště). 3. povodňový stav byl vyhlášen ve 3:45.

 


Dále se zvedla i hladina rybníku Grabštejn a přilehlého potoka a následně hladina řeky Lužická Nisa. Lidé byli informováni o zvýšení hladin a probíhal průběžný monitoring řeky Nisy, Grabštejnského rybníku a Václavického potoka. Na ohrožených místech a podél Václavického potoka probíhala evakuace. Povodeň kulminovala v 14:30 hodin, kdy se obcí prohnala přívalová vlna, která zatopila většinu obce. Voda v této chvíli dosahovala úrovně až 2 m nad terénem. V této době byla zaplavena cisternová automobilová stříkačka SDH Chotyně (viz zpráva o činnosti SDH Chotyně), která přes snahy o opravy není schopná provozu.

Hladina začala opadávat od 21.hodiny a k večeru 8.8.2010 se vrátila úplně do koryta. Obci přilehlé pozemky, chodníky, silnice, mostky, budovy, zábradlí, opěrné zdi, veřejné osvětlení v obci byly zaplaveny a zaneseny bahnem a naplaveninami. Kvůli extrémnímu průběhu a intenzitě povodně bylo nutné provést evakuaci 7 nejohroženějších rodin. Vodou a bahnem bylo zasaženo 75 rodinných domků a 10 km silnic.
 
Přívalová vlna směrem od Bílého Kostela se valila přes komunikaci III/2711 a přerušila tak dopravu na Hrádek nad Nisou i na Bílý Kostel. Vlna poškodila menší mosty, přilehlé objekty, opěrné zdi, zábradlí, chodníky, veřejné osvětlení, podemlela svahy. Zaplavila a odnesla zaparkované automobily, kameny, kmeny, pláty živičného povrchu silnice, ploty, kůlny, garáže, drobná zvířata, zahrádky, vybavení dětského hřiště a jiné objekty. Poškodila vodovod, rozvody nízkého napětí, dopravní a informační značení.
 
V průběhu povodně na různých místech zasahovali členové místního sboru dobrovolných hasičů Chotyně. Evakuovali obyvatele, uvolňovali zátarasy z naplavenin, zachycovali a vyprošťovali automobily, odstraňovali ploty, uvolňovali mostky, čistili komunikace od bahna. Po opadnutí vody a vyčištění povrchu 8.8.2010 byla uvolněna silnice III/2711.
 
Zasahující složky
Při ničivé povodni v obci Chotyně a přilehlé obci Grabštejn zasahovali a pomáhali následující kolektivy a obětavci:
- Sbor dobrovolných hasičů Chotyně
- Povodňová komise obce Chotyně
- Armáda České republiky
- Sbor dobrovolných hasičů Smržovka
- Sbor dobrovolných hasičů Karlovice
- Adra
- Český červený kříž
- Člověk v tísni
- Hand for help
 
Komentář k situaci v obci během povodně:
Bylo nutné evakuovat osoby z nejhůře postižených lokalit obce. Byly přerušeny dodávky plynu, elektrické energie i pitné vody a to nejen v zaplavených částech obce. Zkolabovala pevná telefonní síť i sítě mobilních operátorů. Obyvatelstvo v zasažených částech města bylo odkázáno plně na pomoc z venku, v prvních hodinách hlavně ze strany SDH Chotyně – transport osob, materiálu.
 

 

 

 

EU fond pro regionální rozvoj     Cíl 3

 

 
         
 
© 2003-2021 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...