Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obec »  Chotyňáček »

 
 
     

Ukrajinská Chotyn

datum zveřejnění: 23.5.2011 zdroj: Chotyňáček

 

Pevnost Chotyn se nachází v administrativním centru oblasti Chernivtsi na Ukrajině. Město Chotyn vzniklo v období formování státnosti východních Slovanů, přibližně v 7. až 9. století.

 

Pevnost Chotyn jako pevnost Galicko-Volyňského knížectví získala na významu, když na Rus začínala dosahovat Osmanská říše. Původní městská opevnění byla dřevěná. Ve 40. – 50-tých letech 13. století vznikla na místě původního opevnění kamenná pevnost. Bylo to v období, kdy se začaly více používat katapulty. Pevnost Chotyn se stala jednou z nejlepších ve výchovní Evropě. Stala se známou především díky vítězství polského a ukrajinského kozáckého vojska nad Osmanskou hordou v Chotynské válce roku 1621. Ukrajin-skopolské vojsko zde fakticky zachránilo Evropu od bezprostřední turecké expanze. Ke vstupu do objektu Pevnost Chotyn slouží most. Dvůr je rozdělen na dvě části. Větší dvůr (Dvůr vojáků) je zastavěn obytnými budovami a v jeho středu je zvon. Menší dvůr (Komediantský dvůr) je vyzdobený ornamenty. Tvoří je červené cihly a bílé kamenné bloky. Portály a výzdoba oken jsou vytvořeny v gotickém stylu. Pevnost Chotyn má v podzemí prostory, kde se uchovávaly zbraně a zásoby potravin. Na teritoriu pevnosti se natáčely filmy Ivanhoe, Robin Hood i současný (2007) ukrajinský Taras Bulba.

Chotyn byla nejdůležitější pevností v obranném systému středověkého Moldavska. Pevnosti chránily podněsterskou obchodní cestu. Na místě dnešního hradu stála od 12. století jeho dřevěná předchůdkyně. Pevnost nechal postavit na začátku 15. století Alexandr Dobrý. Chotyn významně rozšířil moldavský kníže Štěpán Veliký, který také vybudoval kapli s výbornou akustikou na boční straně směrem k Dněstru. Za vlády Petra Rareše byla Chotyn nejvýznamnější a nejkrásnější pevností Moldavska. V roce 1711 Chotyn dobyli Turci. Od té doby se na pevnosti vystřídali turečtí a ruští pánové. Rusům definitivně Chotyn připadla v roce 1812. Dnes ji opatruje Ukrajina.

Materiály o ukrajinské Chotyni mi dodal pan Jaroslav Postl, za což mu moc děkuji.

 

 
         
 
© 2003-2020 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...