Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chotyně
obecChotyně

Kronika školy: školní rok 1955-1956

Zažloutlé listy školní kroniky nám připomínají události posledních padesáti let.

1. září byl slavnostně zahájen nový školní rok za přítomnosti rodičů žáků, zástupce MNV, KSČ, patronátního závodu a člena ONV s. Veleho. Jelikož počet žáků na škole stoupl na 120 bylo třeba zříditi další čtvrtou třídu, která byla povolena ONV školským odborem. Peníze na zřízení nové třídy poskytl finanční odbor rady ONV. Po dohodě se závodním ředitelem p. Poživatina s. Jiránkem bylo povoleno třídu zříditi v administrativní budově továrny, kde se uvolnily místnosti, neboť ředitelství bylo přeloženo do Liberce. Za spolupráce s MNV byl získán s. Louda, zedník pracující v Poživatině, který brigádnicky provedl úpravy v nové třídě. Byly vybourány příčky, zazděny dveře, zřízeny záchody pro chlapce a děvčata. Do třídy byla zamontována elektrická akumulační kamna a mimo toho jsou ve třídě tělesa ústředního topení. Celá úprava třídy stála celkem 6000,-- Kč. Třída byla úplně dohotovena do začátku školního roku. Byly vymalovány i ostatní třídy, takže zahájení nového školního roku bylo v pěkném, čistém prostředí. I. tř. 1. post. roč. - s. Dostálová II. tř. 2. a 3. post. roč. - s. Mikulášková III. tř. 4. post. roč. - s. Zemanová IV. tř. 5. post. roč. - s. J. Mikulášek Na zdejší škole byla ustanovena nová učitelská síla s. Jarmila Zemanová. Jmenovaná začíná v letošním školním roce vyučovati poprvé. Absolvovala pedagogické gymnázium v Liberci. Byla jí přidělena IV. tř. s jedním postupným ročníkem. Vychovatelkou v DM zůstala s. Marie Válková. Tato si během roku dobře vedla při práci s dětmi. Nacvičovala s nimi dětské divadelní představení. Divadelní představení nacvičila i s dospělými a výtěžek byl uložen na výherní vkladní knížku, aby co nejdříve si mohla DM koupiti nový rozhlasový přijímač. Během roku se v DM stravovalo průměrně 55 žáků. Na ustavující schůzi SRPŠ na začátku školního roku byl zvolen nový výbor. Předsedou se stal s. Jan Malena, pokladníkem s. Veselá, zapisovatelem s. Zemanová. Činnost SRPŠ byla během roku úspěšná a ku prospěchu školy. Členové pomáhali v nedělních brigádách postaviti nový plot kolem školy. Účast na schůzích byla průměrně 38 rodičů. Během roku nebyla vůbec provedena lékařská prohlídka žáků. Žáci byli očkováni proti neštovicím a někteří proti infekční žloutence. Touto nemocí onemocnělo během roku 5 žáků a jedna učitelka. V zubním ambulatoriu p. Poživatina s. Pick se svědomitě staral o chrup všech žáků. Během roku 3x prohlédl a ošetřil všechny žáky. V listopadu onemocněla s. Zemanová infekční žloutenkou a začala opět vyučovati 5. ledna 1956. Po dobu její nemoci vyučovala ve III. tř. s. Dostálová střídavě se svojí třídou. Toto opatření se stalo po dohodě s OŠI. Žáci 3. – 5. post. roč. se během roku zúčastnili zdravotnického kurzu, který vedla s. Bártová, sociální pracovnice v patronátním závodě. Na škole proběhla soutěž jednotlivých tříd – zdravotnických hlídek. Vítězná hlídka IV. tř. naší školy se zúčastnila okresní soutěže zdravotnických hlídek a získala I. místo mezi národními školami. Od okresního výboru ČČK dostali knihu „V naší třídě“. Letošního roku převzala skupinového vedoucího PO s. Zemanová. Pro práci získala s. Mizeru ze závodu SVA Chotyně. Po dobu nemoci s. Zemanové práce v PO ochabla, jelikož s. Mizera docházel nepravidelně. Když se s. Zemanová vrátila opět do služby, začala znovu pracovati. Byli získáni další dva vedoucí, s. Halama ze závodu SVA Chotyně a s. J. Míchalová, posluchačka pedagogického gymnázia. Do PO byli získáni též žáci 3. post. roč. Pokračování kroniky na samostatném vloženém listu. Všichni pionýři byli rozděleni do 3 oddílů a byly vytvořeny kroužky: mičurinský - vedoucí s. Šturm, technický - vedoucí s. Halama, pěvecký a recitační - vedoucí s. Dostálová, ručních prací - vedoucí s. Zemanová. Během roku přestal úplně pracovat kroužek technický, jelikož vedoucí kroužku s. Halama přestal docházet do PO. Ze všech kroužků si nejlépe vedl kroužek mičurinský, jehož vedoucí s. V. Šturm po celý rok obětavě a s láskou pracoval. Mičurinský kroužek zúčastnil se v měsíci říjnu okresní a krajské přehlídky práce mladých přírodovědců v Liberci, kde získal vždy I. místo. Jako vítěz krajské soutěže zúčastnil se náš kroužek letos poprvé celostátní výstavy mladých přírodovědců v Praze. Na této výstavě, které se zúčastnil vedoucí s. Šturm, získali jsme II. cenu mezi národními školami. Po celý rok byla mičurinská zahrada ve vzorném pořádku. bylo vyseto opět velké množství různých druhů rostlin i cizokrajných. Mladí mičurinci se přihlásili do soutěže Pionýrských novin „Kdo dá více kukuřice. V rámci této soutěže bylo oseto 100 m2 kukuřice. Nejlépe na mičurinské zahradě pracovaly: Iva Honzejková, Dana Tvrdíková, M. Zejdová a J. Lupoměská. Pionýři byli pozváni zaměstnanci patronátního závodu do továrny, kde viděli výrobu čokolády a cukrovinek a při tom se dobře poměli. (16.II. 1956) Během roku byl uspořádán zájezd do SDL v Liberci na divadelní hru „Lucerna“ a na představení Krajské loutkové scény „Popelka“. 6.X. Den armády. V tento den byla na škole uspořádána „Beseda s armádou“. Přišli zástupci posádky z Grabštejna, kteří si se žáky porozprávěli. Dětem se tato beseda velmi líbila. 28.X. Den znárodnění – prohlášení čsl. samo statnosti. Vzpomenuto při vyučování, poslech rozhlasu. 5.XI. Zahájení měsíce čsl. – sovětského přátelství. Žáci i učitelé se zúčastnili lampiónového průvodu k pomníku padlého příslušníka Rudé armády. Po návratu pokračovala oslava na sále Jednoty proslovem, kulturní vložkou pionýrů a promítáním filmu. 7.XI. Oslava Říjnové socialistické revoluce. Společná oslava všech tříd, poslech rozhlasu. 19.XII. Výročí narozenin druhého dělnického prezidenta s. A. Zápotockého. Vzpomenuto ve třídách. 1.I. 1956 Dětské divadelní představení „Pohádka z lesního království“, které nacvičila s. Válková, vychovatelka v DM za pomoci učitelů. Sál byl úplně vyprodán a představení se líbilo jak dětem, tak i dospělým. 21.I. Úmrtí V. I. Lenina. Vzpomínka ve třídách. 25.II. Den vítězství čsl. pracujícího lidu. společná oslava všech tříd, na které pionýři přednesli svůj program. 8. III. Mezinárodní den žen. K tomuto dni napsali žáci 5. post. ročníku pozdravné dopisy ženám v patronátním závodě, v JZD a členkám výboru žen. Děti přednesly též program v místním rozhlase při vysílání. 11.III. byla uspořádána veřejná oslava, v obci na sále Jednoty, kde byly odměněny MNV nejlepší pracovnice v obci. Při této oslavě bylo ošátkováno 25 nových pionýrů naší školy. Po oslavě byli členkami výboru žen pohoštěni. 28.IV. Divadelní představení „Nezasmálka“ v režii s. Válkové, vychovatelky DM. Hráli dospělí pro děti, v sobotu a v neděli. Návštěva v sobotu přes 70 osob, v neděli 140 osob. 1.V. Oslava 1. máje v Hrádku nad Nisou, které se zúčastnili žáci se svými učiteli. 8.V. Oslava Dne vítězství ve škole. Program obstarali pionýři. 9.V. Veřejná oslava v obci. Průvod k pomníku padlých čsl. vojáků v revoluci 1945 a na hřbitov k hrobu padlého Rudoarmějce, položení věnců. Po průvodu v kulturní jizbě slavnostní schůze MNV. Žáci program schůze doplnili kulturní vložkou. 3.VI. Oslava Mezinárodního dne dětí na Grabštejně společně s Hrádkem a vojenskou posádkou. Společný výbor se scházel v Hrádku, kam za Chotyni docházel ředitel školy, předseda SRPŠ a člen MNV. Program dne byl pestrý. Dopoledne v 9 hod. sešly se děti před školou, odkud si je odvedli vojáci k sobě do posádky, kde byly děti celé dopoledne (rozcvička, poznání života vojáka, v poledne oběd z vojenské kuchyně). Odpoledne zábavný program – závodivé hry, kolo štěstí, střelnice, lanovka, maňáskové divadlo, kviz. Po celé odpoledne vyhrávala hudba p. Vulkán z Hrádku. 1.VII. Besídka na ukončení školního roku. Žáci z každé třídy předvedli svůj program, zpěvy, recitace, scénky, spartakiádní cvičení s obručemi. Nejlepší žáci školy odměněni knihou. Po celý rok sbírali žáci odpadové suroviny a léčivé byliny. Ve všech třídách bylo zavedeno pravidelné spoření, kterého se zúčastnilo přes 90% žáků. I. tř. byla na výletě na Ještědu a v ZOO. II. tř. společně se IV. tř. byly na výletě v Českém Švýcarsku – Hřensku – Děčíně. III. tř. v Českém ráji. 22.II. byla výroční členská schůze našeho JZD. Kulturní vložku obstarali pionýři. Byla to radostná schůze, neboť družstevníci dobírali poprvé na pracovní jednotku. 27.V. byly provedeny v I. a IV. volebním obvodu doplňovací volby do MNV. Za I. obvod byl zvolen s. Vnouček, za IV. obvod s. O. Klimenta.

Datum vložení: 23. 9. 2004 13:20
Datum poslední aktualizace: 29. 11. 2023 13:20
Autor: Správce Webu

Obec

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5
1
6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svátek

Svátek má Kamil

Zítra má svátek Stela

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem.

Pranostika na akt. den

Mrzne-li o svaté Kunhutě, mrzne ještě 40 dní.

Může se vám hodit


nahoru