Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chotyně
obecChotyně

Kronika školy: školní rok 1956-1957

Zažloutlé listy školní kroniky nám připomínají události posledních padesáti let.

Nový školní rok 1956-1957 byl zahájen slavnostně dne 3. září 1956 za přítomnosti rodičů žáků, zástupce MNV, SRPŠ, patronátního závodu a ONV na prostranství před Jednotou. Za MNV byl přítomen s. Kraj, za ONV s. Vele, za patronátní závod s. Janout.

Počet žáků na škole:

  • I. tř. 1. post. roč. 10 chlapců + 14 dívek = 24 žáků
  • II. tř. 2. post. roč. 13 chlapců + 10 dívek = 23 žáků
  • 4. post. roč. 11 chlapců + 9 dívek = 20 žáků
  • III. tř. 3. post. roč. 6 chlapců + 17 dívek = 23 žáků
  • IV. tř. 5. post. roč. 17 chlapců + 15 dívek = 32 žáků

Rozdělní tříd:

I. tř. s. Zemanová
II. tř. s. Dostálová
III. tř. s. Mikulášková
IV. tř. s. Mikulášek

Družina mládeže:

Při zahájení nového škol. roku nenastaly v DM žádné změny. Vychovatelkou zůstala s. Válková, která si po celý rok vedla v práci s dětmi dobře. Rovněž i ostatní personál zůstal beze změny. Kuchařkou byla s. Kopřivová a pomocnou sílou s. Englová. Když koncem roku 1956 dala s. Englová výpověď, byla dnem 31. ledna 1957 propuštěna a na její místo byla přijata s. Kořínková. Kolektiv DM dobře po celý rok mezi sebou spolupracoval.

Sdružení rodičů a přátel školy

Předsedou SRPŠ byl na plenárním zasedání na začátku školního roku opět zvolen s. Jan Malena. SRPŠ pracovalo během roku úspěšně. S. Jan Malena se dobře staral o potřeby školy, sháněl brigádníky na dostavbu a natření plotu kolem školy. I přes všechnu jeho snahu nepodařilo se během roku tuto akci dokončiti v celém měřítku. SRPŠ uspořádalo lékařskou přednášku, na které promluvil MUDr. Jelínek na téma Dětské nemoci. Průměrná účast na schůzích byla 39 rodičů. Mimo schůzí SRPŠ byly pořádány třídní schůzky rodičů s učiteli v jednotlivých třídách.

Během roku byla provedena lékařská prohlídka žáků všech tříd. Školní dětská lékařka s. MUDr. L. Pospíšilová prohlédla svědomitě všechny žáky. Zdravotní stav byl dobrý. Během roku několik žáků onemocnělo infekční žloutenkou. Žáci 1. post. roč. byli očkováni proti dětské obrně.

O chrup všech dětí se během roku svědomitě staral ve zdejším zubním ambulatoriu s. Pick. Dvakrát během roku prohlédl a ošetřil chrup všem žákům.

Pionýrská organizace:

Skupinovou vedoucí PO byla v letošním roce s. J. Zemanová. Podařilo se získati nové oddílové vedoucí a sice s. Z. Zemanovou a s. I. Kuldovou, obě studentky. Z loňských vedoucích zůstala nadále s. J. Míchalová.

  • I. oddíl - 3. post. roč. vedla s. Z. Zemanová,
  • II. oddíl - 4. post. roč. vedla s. I. Kuldová,
  • III. oddíl - 5. post. roč. vedla s. J. Míchalová.

I. oddíl, který vedla s. Z. Zemanová, se skládal ze žáků 3. post. roč. S. Zemanová s nimi dobře pracovala a připravila celý oddíl ke slibu. Slavnostní slib nových pionýrů se konal v kulturní místnosti Požárního sboru dne 21. prosince. Byli přítomni rodiče, zástupci MNV a KSČ, zástupce ONV. Při slibu předvedly všechny oddíly kulturní program.

Práce PO se proti loňskému roku zlepšila. Pro příští rok je třeba věnovati ještě větší péči oddílovým vedoucím, které potřebují rady a pomoci, neboť dvě z nich dělaly tuto práci letos poprvé. Rovněž i učitelé musí úžeji spolupracovat s oddílovými vedoucími, docházeti často na schůzky žáků své třídy.

Mičurinský kroužek

Mičurinský kroužek si v letošním roce vedl velmi dobře zásluhou s. Šturma, vedoucího tohoto kroužku. S. Šturm věnuje kroužku všechen svůj volný čas, pracuje rád s dětmi, kterým vštěpuje lásku k přírodě, učí je pěstovati a ošetřovati různé druhy rostlin, dělati zajímavé pokusy obilnářské. Jedinou odměnou mu je zájem a účast dětí při práci na mičurinské zahradě. V letošním roce se zúčastnil prací na zahradě velký počet žáků i z nižších ročníků. S. Šturm zřídil letos na mičurinské zahradě školku, kde učil děti roubovat stromky a vypěstoval větší množství semenáčků.
Před okresní a krajskou výstavou mladých přírodovědců uspořádal kroužek místní výstavu svých výpěstků v kulturní jizbě OB. Tuto výstavu navštívilo celkem 315 občanů, mezi nimi i soudružky a soudruzi z ONV Liberec.

Na okresní výstavě mladých přírodovědců, konané dne 10. října 1956 se v kategorii škol národních umístil náš kroužek na prvním místě. Tato okresní výstava předcházela výstavu krajskou, která byla v krajském Domě pionýrů u příležitosti stého výročí narození I. V. Mičurina. Kroužek z Chotyně byl odměněn za pěstování přadných a krmných plodin a byl poslán na celostátní výstavu do Bratislavy. Tam bohužel nebyl vyhodnocen, neboť výpěstky došly pozdě. V celostátní soutěži „Kdo dá více kukuřice“ umístil se náš kroužek na 29. místě a obdržel volejbalovou síť a míč.

Ruční práce

Důležitým úkolem nového školního roku byla též polytechnizace vyučování. Za tím účelem jsme přistoupili v našem kraji k zavedení nových polytechnických předmětů. Na národní škole to byly ruční práce v 1. – 3. postupném ročníku.

Oslavy na škole

Na škole bylo vzpomenuto všech významných a památných dnů.
6. X. Den čs. armády.
28. X. Den znárodnění.
5. XI. Zahájení měsíce čsl. sovětského přátelství.
7. XI. Oslava Velké říjnové revoluce socialistické revoluce.
23. XI. 62. výročí narození prezidenta ČSR s. K. Gottwalda.
19. XII. 73. výročí narození prezidenta ČSR s. A. Zápoteckého.
21. I. Výročí úmrtí V. I. Lenina.
25. II. Den vítězství čs. pracujícího lidu.
8. III. Mezinárodní den žen.
1. V. Svátek práce.
9. V. 12. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.
1. VI. Mezinárodní den dětí.
Žáci se zúčastnili oslav pořádaných v obci a dle potřeby přispěli kulturním programem.

Mezinárodní den dětí

Za spolupráce SRPŠ s vojenskou posádkou Grabštejn bylo uspořádáno 8. a 9. června oslava Mezinárodního dne dětí. Žáci vyšších postupných ročníků spolu se žáky Dolní Suché a Václavic stanovali přes noc na pokraji lesa blízko obce s vojáky. Večer zapálili táborový oheň, recitovali a zpívali spolu s vojáky. Mnoho rodičů se přišlo na ně podívat. Po odpoledni, prožitém v přírodě, po dobrém obědě z vojenské kuchyně pokračoval program na Grabštejně. Pro děti byly připraveny různé atrakce, vyhrávala hudby a veselý program pokračoval až do večera.

Den učitelů

Den učitelů se slavil v Hrádku nad Nisou. Medailí J. A. Komenského byla odměněna za národní školy s. M. Nedvědová, ředitelka jednotřídní národní školy v Oldřichově na Hranicích.

Zájezdy

Během roku bylo uspořádáno několik zájezdů do Severočeského divadla v Liberci a do Krajské loutkové scény.

Školní výlety

I. tř. s národní školou v Dolní Suché byla na výletě na Karlštejně, Křivoklátě, Lidicích a Mělníku.
II. tř. byla v Babiččině údolí a Adršpašských skalách.
III. tř. společně se IV. tř. byla na Karlštejně, Křivoklátě a Lidicích.
Všechny výlety byly pořádány autobusem n.p. SVA Hrádek nad Nisou.
Ukončení školního roku
Školní rok byl ukončen 29. června za přítomnosti rodičů žáků, zástupců MNV a patronátního závodu. Nejlepší žáci školy byli odměněni knihou, kterou zakoupil patronátní závod.

Datum vložení: 7. 11. 2004 13:17
Datum poslední aktualizace: 29. 11. 2023 13:20
Autor: Správce Webu

Obec

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
3
27
3
28
3
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2

Svátek

Svátek má Vítězslav

Zítra má svátek Magdaléna

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když dne ubývá, horka přibývá.

Pranostika na akt. den

Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Může se vám hodit


nahoru